1

Ženska odbornička mreža opštine Lajkovac organizovala prvu tribinu

Zenska odbornicka mreza
Ženska odbornička mreža opštine Lajkovac organizovala je tribinu na temu ”Značaj prevencije u očuvanju zdravlja”. O ovoj važnoj temi govorili su Jovanka Gomilanović, doktor medicine i Dragan Subotić doktor, ginekolog Doma zdravlja Lajkovac. Ženska odbornička grupa formirana je na nedavno održanoj sednici skupštine a kao osnovni ciljevi funkcionisanja takve odborničke mreže istaknuti su zdravlje žena, suzbijanje nasilja nad ženama, žensko preduzetništvo, obrazovanje žena, širenje svesti o ženskoj solidarnosti, te podsticaj žena za većim učešćem u političkom i javnom životu Lajkovca.

Predavanje

Pružanje pomoći ženama, posvećivanje temi rodne ravnopravnosti i podsticanje većeg učešća žena u javnom životu, samo su neke od tema kojima će se baviti Ženska odbornička grupa. Ovo je prva aktivnost od formiranja ove grupe a želja odbornica iz opštine Lajkovac je da pokrenu različite projekte i izlože brojne ideje koje će doprineti rešavanju brojnih problema kako institucionalnih tako i iz svakodnevnog života žena u Lajkovcu, kaže koordinatorka Ženske odborničke mreže Mila Lončar Mitrović.

Predavanje 1

Dr Jovanka Gomilanović, doktor medicine u Domu zdravlja Lajkovac i članica ove grupe, govorila je o prevenciji kao značajnoj meri koja ima za cilj da ukaže na rane znake bolesti i time omogući efikasnije lečenje i veći stepen ozdravljenja. Napomenula je da je zadovoljna u kojoj meri su žene zastupljene u obavljanju važnih funkcija u opštini Lajkovac ali i da ih svakako fali u medicini i oblasti socijalne zaštite.

Mila Lončar Mitrović
Mila Lončar Mitrović

Formiranje jedne ovakve grupe svakako su bitni za podizanje opšte i zdravstvene kulture mišljenja je ginekolog, dr Dragan Subotić, koji je damama u Lajkovcu govorio o prevenciji u oblasti ginekologije.

Osnovna ideja ove organizacije je ujedinjenje ženskih ideja i moći pozicija koje one zauzimaju u popravljanju pozicije građana. Poruka koja se šalje formiranjem ove odborničke mreže je da žene kao političarke u Srbiji ne smeju da budu podeljene po pitanju određenih tema na osnovu stranačke pripadnosti, već da te mreže predstavljaju dobrovoljne organizacije uz pomoć kojih se podiže glas protiv nasilja u porodici nad ženama, a u korist ekonomskog osnaživanja žena, zdravlja i obrazovanja.