1

Stručni seminar o novinama u obrazovnom sistemu u OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“

Skola-1
OŠ ‘’Vuk Stefanović Karadžić“ u Stepojevcu bila je domaćin učiteljima budućih prvaka na seminaru pod nazivom “Program obuke nastavnika osnovne škole za ostvarivanje programa nastave i učenja orijentisanih na proces ishoda učenja“. Tokom seminara bilo je reči o svim novinama koje od 1. septembra čekaju prvake sa akcentom na preduzetništv0.

Obuka1

Učitelji koji će prvog septrembra dočekati prvake, ovoga puta seli su u školske klupe. U osnovnoj školi “Vuk Stefanović Karadžić“ u Stepojevcu održava se stručni seminar o novinama u obrazovnom sistemu koje će biti u primeni od naredne školske godine. Cilj je da plan i program prati tehnički i tehnološki razvoj i potrebe učenika da savladaju neophodne veštine koje će im pomoći u daljem školovanju i životu.

Obuka-nastavnika

Najveća novina za učenike prvog razreda vezana je za preduzetništvo o kome će učiti već od prvih dana školovanja. Za učitelje to će biti dodatni izazov ali kažu reč je samo o promenama u nekim predmetima.

Verica Anđelić
Verica Anđelić

Pored teoretskog i praktičnog dela seminara tokom ovog vikenda obuka podrazumeva i virtuelno okupljanje trećeg dana gde će putem interneta biti završen seminar izradom prezentacija i online testiranjem učesnika.

nastavnici