1

Aktivnosti Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca

korpa
JP za izgradnju Lazarevca i tokom ove godine intenzivno i uspešno realizuje svoj program, kako u domenu održavanja komunalnih objekata, tako i kroz investiciona ulaganja, saopšteno je iz ovog preduzeća.

Prema ugovoru sa GO Lazarevac, JP za izgradnju redovno realizuje operativno-tehničke poslove stručnog nadzora pri izgradnji objekata komunalnog sistema, održavanja sistema javne rasvete i održavanja nekategorisanih i opštinskih puteva. Značajne poslove u domenu planiranja i upravljanja investicijama preduzeće obavlja u skladu sa trojnim ugovorom potpisanim sa EPS Ogranak Kolubara i GO Lazarevac, a odnose se na kapitalne investicije EPS-a za potrebe raseljavanja stanovništva usled širenja rudarskih radova.

JP-Direkcija

JP za izgradnju po ovom ugovoru iz 2017. godine ostvaruje dobar deo sopstvenih prihoda kroz stručne inženjerske i administrativne poslove na realizaciji Projekta opremanja građevinskih parcela u naselju Crne Međe 2, Projektu uređenja kompleksa groblja u Zeokama, a u toku je definisanje ugovora za Program opremanja naselja Kusadak. Ukupna procenjena vrednost realizacije ovih investicija je preko jedne i po milijarde dinara.

Lazarevac

Sve ove aktivnosti su verifikovane od strane osnivača na poslednjem skupštinskom zasedanju, usvajanjem devetomesečnog izveštaja o radu preduzeća i stepenu realizacije poverenih poslova. Na taj način se u kontinuitetu i tokom ove godine nastavlja realizacija investicija započetih u prethodnom periodu, pokretanje novih investicija, kapitalnih ulaganja i projekata, kao i aktivnosti na tekućem održavanju, kroz pripremu i nadzor za potrebe osnivača, GO Lazarevac.