1

Aktivnosti u OŠ ”Vuk Karadžić” Stepojevac

OŠ “Vuk Karadžić” je jedna od 204 osnovne škole u Srbiji u kojoj se od početka školske godine organizuje celodnevni boravak za učenike od prvog do osmog razreda. Nastava se organizuje u prvoj smeni a tokom popodneva organizuju se različite aktivnosti. Ovo je pilot projekat a Ministarstvo je imalo u vidu radno vreme roditelja. Cilj je da deca budu “zbrinuta” dok su im roditelji na poslu, a imaju i mogućnost da nešto dodatno nauče. Aktivnosti tokom ovih dana posvećene su obeležavanju Dečije nedelje, a u toku su i pripreme za dan škole.

Učenici OŠ “Vuk Karadžić” iz Stepojevca u školu idu tokom prepodnevne smene, i u celodnevnu nastavu, što je predviđeno pilot-projektom Ministarstva prosvete. Interesovanje učenika je veliko a oni nakon nastave mogu učestvovati u sportskim aktivnostima, dodatnim časovima matematike ili jezika i narodne tradicije.

Sa predsednicom Aktiva direktora škola Vericom Anđelić učenici iz naše opštine posetili su bratsku opštinu Trbovlje u Sloveniji. Ovo je uzvratna poseta imajući u vidu da je prošle godine Lazarevac ugostio decu i rukovodstvo opštine Trbovlje.

OŠ “Vuk Karadžić” krajem oktobra, u okviru obeležavanja dana škole ugostiće delegaciju iz opštine Valandovo iz Makedonije, koja je takođe zbratimljena sa našom opštinom. Stepojevac će posetiti delegacija iz mesta Josifovo.

U okviru vannastavnih aktivnosti za učenike sedmog razreda OŠ “Vuk Karadžić” u saradnji sa DZ “Dr Đorđe Kovačević” dr Gordana Nikolić održala je predavanje ‘’Prevencija bolesti zavisnosti’’. U saradnji sa udruženjem CEVIT za učenike su organizovane radionice na temu tolerancije.