1

Antić i Nikodijević u poseti JKP „Gradsko stambeno“

Antić i Nikodijević u poseti JKP Gradsko stambeno
Predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević, v.d. gradskog sekretarka za zaštitu životne sredine Ivana Vilotijević i ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić obišli su JKP „Gradsko stambeno”, koje je realizovalo pilot projekat energetske sanacije objekta javne namene po standardima energetske efikasnosti.

Nikodijević je istakao da je ovaj pilot projekat još jedan iskorak u energetskoj efikasnosti i zaštiti životne sredine. On je zahavlio sekretarki Vilotijević, kao i bivšem sekretaru Goranu Trivanu jer su doprineli da se probudi svest kod građana o potrebi očuvanja životne sredine.

Antić i Nikodijević u poseti JKP Gradsko stambeno
Antić i Nikodijević u poseti JKP Gradsko stambeno

Beograd je prvi grad u jugoistočnoj Evropi koji je usvojio Strategiju pošumljavanja, prvi grad koji je doneo Odluku o kvalitetu vazduha, kao i Stanadard kojeg moraju da se pridržavaju javne i privatne kompanije, kao i fizička lica, naveo je Nikodijević.

Da bismo mogli građanima da objasnimo o čemu se radi, da bismo pozvali privatna lica i stambene zgrade, prvo smo pilot projekat uradili u Gradskom stambenom preduzeću, što je sasvim i logično s obzirom da se ono bavi održavanjem zgrada u Beogradu, rekao je Nikodijević.

On je dodao da je ideja ovog pilot projekta da se za jednu trećinu smanji potrošnja električne i toplotne energije, kao da na taj način smanjimo našu potrebu od uvoza energenata.

Ono što je ideja ovog pilot projekta, a pratićemo njegove rezultate,  jeste da se za jednu trećinu smanji potrošnja elektične i toplotne energije. Želimo da takvim postupanjem, sa strategijom, smanjimo uvoz energenata i smanjimo potrošnju domaćih rudnih bogatstava, kada govorimo o grejnoj sezoni ali i letnjoj, s obzirom da će ova zgrada i leti biti hladnija, kao što je zimi toplija – kaže Nikodijević.

Ministar Antić zahavlio je Gradu Beogradu na promociji i realizaciji projekata energetske efikasnosti, s obzirom na to da se Srbija nalazi na začelju evropskih država po neracionalnom utrošku energije.

Duboko verujem da je ključno pitanje kada govorimo o energetskoj efikasnosti, upravo da probudmo svest kod svih nas da moramo daleko efikasnije i racionalnije da koristimo energiju, i zbog nas samih i generacija koje dolaze, jer treba da im ostavimo u nasleđe jedan održivi sistem i planetu koja će biti jedno dobro mesto za život, sa kvalitetnim vazduhom, zemljištem, vodom i hranom.  Sve je to neophpdno da se daleko odgovornije ponašamo prema okruženju i da zaista počnemo da poštujemo ono što imamao  a da je energija najneracionalniji energet koji koristimo a da je Srbija na zečelju evropskih država i čak na začelju u samom regionu.

On je istakao da se Ministarstvo energetike tim pitanjem bavi već duži period. U promociji energetske efikasnosti formiran je, prema njegovim rečima, budžetski fond iz koga je urađeno 39 objekata širom Srbije.

Iz „Gradskog stambenog” naveli su da je to preduzeće kroz projekat energetske efikasnosti konkurisalo u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, čime je zgrada stekla energetski pasoš sa znatnom uštedom energije. Procene su da se uštedom od 40 odsto energetske efikasnosti uložena sredstva vrate za sedm godina, istakli su iz Ministarstva rudarstva i energetike.