1

Delegacija SKGO posetila opštinu Lazarevac

Gradsku opštinu Lazarevac posetio je generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić sa saradnicima. Sastanku su prisustvovali predstavnici rukovodstva GO Lazarevac na čelu sa predsednikom Bojanom Stevićem ali i predstavnici lokalnih organizacija i udruženja.  Bilo je reči o implementaciji projekata i učešću građana u formiranju opštinskog budžeta. Predsednik GO Lazarevac Bojan Stević zahvalio se na poseti i istakao da je ovo početak saradnje koja će rezultirati učešćem naše opštine u brojnim međunarodnim i međuopštinskim projektima.

SKGO 1Na inicijativu predsednika GO Lazarevac Bojana Stevića našu opštinu posetila je delegacija SKGO na čelu sa generalnim sekretarom Đorđem Staničićem. Tema sastanka bila je veća participaciji građana u formiranju opštinskog budžeta. Bilo je reči i o značajnim projektima koje će podržati ministarstva Vlade republike Srbije kao i o učešću zaposlenih u opštinskoj službi u njihovoj implementaciji.

Bojan Stević predsednik GO Lazarevac
Bojan Stević predsednik GO Lazarevac

Generalni sekretar SKGO zahvalio se predsedniku GO Lazarevac Bojanu Steviću na pozivu i saradnji. Gospodin Staničić je istakao da je ovo početak zajedničkog rada na značajnim projektima. Cilj je unapređenje rada opštinske samouprave ali i bolja saradnja sa građanima.

Đorđe Staničić generalni sekretar SKGO
Đorđe Staničić generalni sekretar SKGO

Kroz aktivnosti u oblasti sistema lokalne samouprave SKGO se bavi primenom osnovnog pravnog okvira za lokalnu samoupravu. Ovaj okvir između ostalog obuhvata i unapređenje funkcionisanja organa lokalne samouprave, građansku participaciju, mesnu samoupravu. Poseban akcenat stavljen je na zaštitu prava građana i prava nacionalnih manjina, pravnu pomoć, javno informisanje, međuopštinsku saradnje. Bitna je saradnja i kada je reč o odnosu lokalnih i viših nivoa vlasti funkcionisanju i organizaciji lokalne uprave, razvoju funkcije ljudskih resursa i usavršavanje lokalnih službenika i strateško planiranje razvoja lokalne samouprave.