1

Edukativne radionice za najmlađe povodom Svetske nedelje novca

Edukativne radionice za najmlađe povodom Svetske nedelje novca
Biblioteka “Dimitrije Tucović“ u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, Tehničkom školom “Kolubara“, i OŠ “Knez Lazar“ organizovala je povodom Svetske nedelje novca edukativne radionice za učenike mlađih i starijih razreda.

Edukativne radionice za najmlađe povodom Svetske nedelje novca

Radionice su održane na teme istorijskog razvoja novca, istorijskih ličnosti na novčanicama, upravljanja budžetom, odnosno štednjom i investicijama.

Edukativne radionice za najmlađe povodom Svetske nedelje novca

Svetska nedelja novca se na inicijativu Međunarodnog pokreta za finansijsku edukaciju dece i omladine obeležava svake godine u celom svetu. NBS ovu nedelju obeležava brojnim aktivnostima kako u objektu Narodne banke u Ulici kralja Petra 12, tako i u osnovnoj školi „Učitelj Tasa“ u Nišu, na Pravnom i Ekonomskom fakultetu i Univerzitetu Singidunum u Nišu,  a domaćin predstavnicima NBS bila je i  lazarevačka biblioteka „Dimitrije Tucović“.

Edukativne radionice za najmlađe povodom Svetske nedelje novca

Kroz četiri radionice, koliko ih je održano u lazarevačkoj biblioteci najmlađi učenici ali i srednjoškolci mogli su da se upoznaju sa istorijom razvoja novca, najpoznatijim novčanicama i znamenitim ličnostima na njima, a posebne radionice bile su vezane za upravljanje budžetom i planiranje štednje i investiranja novca.

Edukativne radionice za najmlađe povodom Svetske nedelje novca

Stručna predavanja za starije učenike imala su za cilj i da steknu određena znanja i veštine koje će im pomoći da racionalnije upravljaju svojim novcem, odnosno sada džeparcem a kasnije kućnim budžetom.

Edukativne radionice za najmlađe povodom Svetske nedelje novca

Cilj obeležavanja Svetske nedelje novca je da se najmlađa populacija upozna sa osnovnim pojmovima iz oblasti finansija preko odgovarajućih, njima prilagođenih didaktičkih materijala, radionica, predavanja i drugih aktivnosti.