1

Izgradnja nove kasete na deponiji na TENT-u A

Na Termoelektrani „Nikola Tesla A“ počeli su radovi na izgradnji kasete 4, na deponiji pepela i šljake. Vrednost radova je 31 milion evra, i trebalo bi da budu završeni najkasnije do septembra 2022. godine, rekao je prilikom obilaska radova v.d. direktora EPS-a Milorad Grčić.

Na Termoelektrani Nikola Tesla A počeli su radovi na izgradnji kasete 4, na deponiji pepela i šljake. Radove je obišao v.d. direktora EPs-a Milorad Grčić. Deponije pepela na Tentu A i B u Obrenovcu izgrađene su kada su se gradile ove elektrane i prvi put nakon 50 godina gradi se nova deponija.

Pored Termoelektrane „Nikola Tesla A“ je deponija pepela koja zauzima 400 hektara. Ta deponija pepela je prepuna. Eps je plaćao silne kazne jer je deponija davno trebala prestati primati pepeo i šljaku ali je to bilo nemoguće. Konačno smo uspeli da započnemo realizaciju izgradnje nove kasete- dodao je Grčić.

Nova kaseta ima površinu od 126 hektara, i na njoj će se odlagati pepeo, šljaka i gips. Ova deponija garantuje nesmetan rad Termoelektarene „Nikola Tesla A“ najmanje narednih 20 godina i omogućava rad postrojenja za odsumporavanje koje se gradi u krugu Tenta A.

Uradili smo studiju izvodljivosti, studiju zaštite životne sredine. Gradi se po najmodernijim i najnovijim standardima, ugrađuju se dve različite vrste folije – rekao je direktor EPS-a.

Vrednost radova je 31 milion evra, i trebalo bi da budu završeni najkasnije do septembra 2022. godine, rekao je prilikom obilaska radova v.d. direktora EPS-a Milorad Grčić.

Milorad Grčić je prilkom obilaska govorio i o ulaganjima Eps u proteklih 5 godina koja su iznosila oko 100 milijardi dinara.

Direktor EPS-a Milorad Grčić izrazio je zadovoljstvo što je firma „Protent“ dobila tender za izvođenje radova na kaseti 4 termoelektrane „Nikola Tesla A“.