1

Izgradnja pristaništa za potrebe termoelektrane TENT B

Na lokaciji TENT B planirana je izgradnja pristaništa koje će služiti za potrebe termoelektrane.

Do aprila 2024. godine na lokaciji Temoelektrane „Nikola Tesla B“ na Ušću planirana je izgradnja pristaništa koja će služiti za potrebe ove termoelektrane. Tent B sa svoja 2 bloka ukupne snage od 1290 megavata, predstavlja najsnažnije termokapacitete u okviru javnog preduzeća EPS. Ovi blokovi godišnje proizvode oko 10 milijadi kilovat časova električne energije koristeći kao gorivo lignit sa površinskih kopova RB „Kolubara“.

TENT B

Planirano teretno pristanište za sopstvene potrebe nalazi se na desnoj obali reke Save, na oko 20 kilometara uzvodno od Obrenovca. Između kompleksa TENT B i lokacije planiranog pristaništa trasiran je državni put Beograd-Obrenovac-Šabac. Lokacija pristaništa koje će se graditi nalazi se na desnoj obali Save, a vrednost ove investicije je procenjena na 55 miliona evra.

Termoelektrana „Nikola Tesla“ će izgraditi teretno pristanište čime bi se, kako se navodi, omogućio rečni transport uglja za potrebe termoelektrana, transport krečnjačkog kamena za odsumporavanje, ali i plasman u komercijalne svrhe pepela i gipsa, kao nusprodukte proizvodnog procesa.