1

Obaveštenje o prekidu isporuke električne energije

Obaveštavju se kupci električne energije da će zbog interventnih radova na saniranju uočenih problema na trafo prekidačima 110 kV i 35 kV u trafostanici TS 110/35kV Lazarevac, u četvrtak 28. oktobra, doći do prekida u isporuci električne energije sukcesivno u delovima grada od po dva sata u periodu od  07:00-15:00 časova.

Modernizacija trafostanica

Prekidi u isporuci el.energije zavisiće prvenstveno od trenutnih opterećenja po izvodima 10 kV u gradskoj zoni, pa apelujemo na sve kupce da maksimalno smanje svoju potrošnju, kako bi što veći deo konzuma mogli da napojimo od strane alternativnog pravca, pa samim tim i smanjimo broj neophodnih prekida u isporuci el.energije.

Prekide u napajanju jedino neće imati uža gradska zona, radi nesmetanog funkcionisanja javnih ustanova, doma zdravlja, objekata vodosnabdevanja, Elektrodistribucije , objekata u kojima se odvija platni promet i veći trgovinsko-prehrambeni objekti

Šira gradska zona i periferni delovi grada, kao i naselja Burovo, Dren, Bistrica, Lukavica, Šušnjar, Stubica, Stolice, Šopić, imaće prekide u napajanju od po dva sata . Molimo kupce da se uzdrže od poziva ka dispečerskom centru zbog nestanka struje, jer će prekid u napajanju od trenutka nestanka trajati maksimalno do 2 sata.

Stalni pozivi ka dispečerskom centru, ometaju i usporavaju rad dispečera usmerenog na upravljanje distributivnim sistemom.

Mole se potrošači da u periodima kada budu imali napon, maksimalno smanje potrošnju.