1

Obeležen Svetski dan borbe bez duvanskog dima

Svetski dan bez duvanskog dima obeležen je u organizaciji Doma zdravlja „Dr Đorđe Kovačević“ u jednom kafiću u glavnoj ulici. Akciju su podržali i Crveni krst Lazarevac i Kancelarija za mlade GO Lazarevac. Višе оd trеćinе оdrаslоg stаnоvništvа pоvrеmеnо ili svаkоdnеvnо puši cigаrеtе, a u nајvеćеm prоcеntu duvan konzumiraju osobe stаrоsti između 35 i 44 gоdine, pokazuju najnoviji podaci istraživanja Instituta za javno zdravlje „Batut“ о upоtrеbi duvаnskih i srоdnih prоizvоdа sprоvеdеnоg u Srbiji tokom dеcеmbra 2023. gоdinе. U akciji koja je organizovana u Lazarevcu, akcenat je bio na mlađoj populaciji a tim povodom organizovana je panel diskusija na kojoj su mladi razgovarali o ovoj važnoj temi.

Ove godine moto kampanje je „Zaštitimo decu od uticaja duvanske industrije“ ima za cilj da informiše opštu i stručnu javnost o posledicama upotrebe duvana, praksama duvanskih kompanija i o aktivnostima Svetske zdravstvene organizacije na suzbijanju epidemije duvana, kako bi ljudi širom sveta mogli da žive u zdravijem okruženju i kako bi se zaštitile buduće generacije od posledica upotrebe duvana. Tim povodom u organizaciji Doma zdravlja Lazarevac organizovano je predavanje i diskusija sa mladima u jednom kafiću u glavnoj ulici, kaže Suzana Stoisavljević, PR ove ustanove.

Akciju Doma zdravlja podržao je i Crveni krst Lazarevac ali i Kancelarija za mlade GO Lazarevac. Važno je da na ovaj način podignemo svest kod mladih koliko je duvanski dim kao i proizvodi od duvana štetno utiču na zdravlje mladih, kaže Jovana Davidovac, članica Veća GO Lazarevac zadužena za mlade.

Epidemija duvana je jedna od najvećih pretnji po javno zdravlje sa kojom se svet ikada suočio, od koje umire preko osam miliona ljudi širom sveta. U Srbiji najmanje 15 000 ljudi godišnje umire od posledica upotrebe duvana.