1

Stević: Obezbeđena sredstva za rekonstrukciju ulice Milovana Lazarevića

Uz podršku Grada Beograda i zamenika gradonačelnika Gorana Vesića obezbeđena su sredstva i raspisana javna nabavka za rekonstrukciju ulice Milovana Lazarevića dužine 1 150 metara na trasi postojećeg uličnog koridora uz proširivanje kolovozne konstrukcije, izgradnju pešačke staze i ostale nedostajuće infrastrukture. Ova saobraćajnica povezivaće gradsko jezgro sa budućom saobraćajnicom Vožd Karađorđe i autoputem Miloš Veliki.

Saobraćajnica će se sastojati iz dve kolovozne trake širine od po 3,5 metara i pešačke staze širine 1,5 metar. Duž cele saobraćajnice biće postavljene kanalizacione cevi za prikupljanje atmosferskih voda, javna rasveta se postavlja na 38 stubova sa led rasvetom a telekomunikaciona mreža biće izvedena delom podzemnim a delom nadzemnim vodovima- izjavio je Bojan Stević.