1

Objavljeni Javni pozivi za subvencije u oblasti poljoprivrede

Javni poziv za subvencionisanje u oblasti pčelarstva
Sekretarijat za poljoprivredu Grada Beograda objavio je javne pozive za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede za 2023. godinu. Reč je o pet javnih poziva, i to o javnom pozivu za nabavku poljoprivrednih priključnih mašina, u oblasti pčelarstva, u oblasti stočarstva i prerade mleka, u oblasti voćarstva povrtarstva i ratarstva, kao i za nabavku traktora. Sredstva koja je Grad Beograd izdvojio za ove namene za 2023. godinu su bespovratna i namenska, a ukupno iznose više od 450 miliona dinara. Prijava na Javni poziv traje do kraja marta, sem za oblast pčelartsva rekao je za RTV GEM Nenad Bačanac, član Veća GO Lazarevac zadužen za poljoprivredu.

Pčelari

Sredstva namenjena za nabavku nove poljoprivredne priključne mašine dodeljuju se u maksimalnom iznosu do 80 odsto od cene prihvatljivih troškova nabavke poljoprivredne priključne mašine. Maksimalni iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 500.000 dinara po korisniku. Za ovu namenu opredeljena su bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 120.600.500 dinara.

Podsticajna sredstva za nabavku nove opreme za pčelarstvo takođe su bespovratna, a maksimalni iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 120.000 dinara po korisniku. Za ovu namenu opredeljena su sredstva u iznosu od 45.000.000 dinara.

Nenad Bačanac
Nenad Bačanac

Kada je reč o sredstvima u oblasti stočarstva i prerade mleka na gazdinstvu na teritoriji grada Beograda za 2023. godinu, ona su namenjena za nabavku junica, ovaca i koza, opreme za stočarstvo, kao i opreme za preradu mleka na gazdinstvu. Za ovu namenu opredeljena su bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 65.000.000 dinara.

Podsticajna sredstva u oblasti voćarstva povrtarstva i ratarstva na teritoriji grada Beograda za 2023. godinu iznose 70.000.000 dinara. Za nabavku traktora, Grad je izdvojio bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 150.000.000 dinara, dok maksimalni iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 1.000.000 dinara po korisniku.

Traktori

Nenad Bačanac, član Veća GO Lazarevac zadužen za poljoprivredu pozvao je sve poljoprivredne proizvođače da se prijave na Javni poziv i dodao da im je na raspolaganju Kancelarija za poljoprivredu kako bi što lakše prikupili neophodnu dokumentaciju za ove subvencije.