1

Održana peta sednica Veća GO Lazarevac

Veće gradske opštine Lazarevac na danas održanoj 5. redovnoj sednici utvrdilo je Predlog Odluke o budžetu Gradske opštine Lazarevac za 2021. godinu i uputilo ga Skupštini GO Lazarevac na donošenje.

Sednica Veća GO Lazarevac

Usvojeni Predlog budžeta za 2021. godinu za 20% je manji u odnosu na opštinski budžet za 2020. godinu, a ono što ipak može da raduje stanovnike Lazarevca je činjenica da je Predlogom budžeta za narednu godinu čak 34 % ukupnih sredstava izdvojeno za investiciona ulaganja (realizaciju projekata, izradu projektno tehničke dokumentacije i sl.)

Pored Predloga Odluke o budžetu za narednu godinu Veće je na današnjoj sednici usvojilo i Predlog Кadrovskog plana gradske opštine Lazarevac koji će se pred  odbornicima naći na sednici koja je zakazana za utorak 29.12.2020. godine.