1

Petljom “Županjac” spojiće se dva autoputa, ”Miloš Veliki” i “Vožd Karađorđe”

Vlada Srbije donela je zaključak kojim se potvrđuje da se izgradnja državnog puta prvog reda „Vožd Karađorđe“ dužine 220 kilometara prepoznaje kao projekat od posebnog značaja za državu, saopštili su danas Koridori Srbije.

Realizacija projekta izgradnje državnog puta “Vožd Кarađorđe“ ukupne dužine oko 220 kilometara, koji će povezati Istočnu sa Centralnom i Zapadnom Srbijom, od izuzetnog je značaja i uticaja na razvoj i unapređenje infrastrukturnih, ekonomskih, privrednih i drugih interesa zemlje, istakli su Koridori Srbije

Projekat obuhvata teritotije opština Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac i Bor.

Petljom “Županjac” kod Lazarevca spojiće se dva autoputa,”Miloš Veliki” i “Vožd Karađorđe”, što će omogućiti najkraću vezu sa Crnom Gorom, a preko luke Bar i sa južnom Italijom, kao i veze sa pomorskim lukama Jadrana i Sredozemlja.

Spoj autoputa “Vožd Karađorđe” sa Koridorom 10 će se ostvariti kod Malog Požarevca i Markovca.