1

Planske intervencije JPKP „Lazarevac“ za 18. jul

Ekipe JPКP „Lazarevac“ biće angažovane na izvođenju radova na vodovodnoj mreži na sledećim lokacijama:

Jove Grkinića br. 3
Vojvode Putnika br. 8
Novakovića sokak br. 5
Radovana Dragovića br. 11
Obršinski put br. 61
Vase Pelagić br. 12
Barske pruge (kod buvnjaka)

Preporuka je da korisnici naših usluga pri svakom uspostavljanju snabdevanja vodom za piće, nakon prekida, zbog prolazne pojave boje i mutnoće, otvore slavine, skinu mrežice sa njih i ispuštaju vodu u srednje jakom mlazu sve do trenutka kada voda dobije svoje uobičajene karakteristike.

Za dodatne informacije potrošači se mogu obratiti na broj telefona 011/8121 – 167.