1

Planske intervencije JPKP „Lazarevac“ za 25. jul

Ekipe JPКP „Lazarevac“ biće angažovane na izvođenju radova na vodovodnoj mreži na sledećim lokacijama:

Svetog Save br. 46/52
Кolubarski trg br. 155
Ćirila i Metodija bb
Vojvode Putnika (kod prepumpne stanice)

Preporuka je da korisnici naših usluga pri svakom uspostavljanju snabdevanja vodom za piće, nakon prekida, zbog prolazne pojave boje i mutnoće, otvore slavine, skinu mrežice sa njih i ispuštaju vodu u srednje jakom mlazu sve do trenutka kada voda dobije svoje uobičajene karakteristike.

Za dodatne informacije potrošači se mogu obratiti na broj telefona 011/8121 – 167.