1

Posle više od 40 godina, 20 domaćinstava u MZ „Dušan Petrović Šane“ povezano je na kanalizacionu mrežu

Posle više od 40 godina, 20 domaćinstava u  Petki u ulicama Nikolaja Velimirovića i Milice Stojadinović Srpkinje, povezano je na kanalizacionu mrežu uz mogućnost priključenja novih korisnika. Izvođač radova je JPKP „Lazarevac“ koje je izgradilo 550 metara nove kanalizacione mreže prečnika 250 mm. Pored mogućnosti novih priključaka, brojna domaćinstva koja su na nižim kotama konačno su rešila probem izlivanja kanalizacije. Radove je obišao predsednik opštine Bojan Stević sa svojim saradnicima i direktor komunalnog Aleksandar Rakić.

Kanalizaciona mreža u Petki

 

Obilazeći radove u ovoj mesnoj zajednici, predsednik opštine Bojan Stević rekao je da mu je izuzetno drago što sa svojim saradnicima obilazi domaćinstva koja su nakon skoro četiri decenije dobila uređenu kanalizacionu mrežu. O ovom problemu bilo je reči u prethodnom sazivu opštine a uprkos brojnim imovinsko-pravnim problemima sa kojima su se susretali na terenu, radnici JPKP „Lazarevac“ uspešno su završili posao, dodao je Stević.

Bojan Stević
Bojan Stević

Direktor lazarevačkog komunalnog Aleksandar Rakić podsetio je da je ovo preduzeće izvelo radove na izgradnji fekalne kanalizacione mreže u dužini od 550 metara i da je pored 20 domaćinstava koje se priključilo na mrežu, konačno rešen problem i građana čija su domaćinstva bila na nižim kotama.

Aleksandar Rakić
Aleksandar Rakić

Građani ovog dela Lazarevca nisu krili zadovoljstvo završenim radovima. Kažu da mnogi od njih godinama čekaju rešenje ovog problema.

Predsenik opštine napomenuo je i da građane ovog dela opštine uskoro očekuje i kompletna rekonstrukcija ulice Milice Stojadinović Srpkinje.

Ulica Milice Srpkinje

Nova kanalizaciona mreže u MZ „Dušan Petrović Šane“ omogućiće i nove priključke a JPKP „Lazarevac“ spremno je da odradi poslove na daljoj izgradnji kanalizacione i vodovodne mreže.