1

Proglašene još četiri izborne liste

Proglašene četiri liste
Pored izborne liste broj 1 „Aleksandar Vučić – Zato što volimo Beograd!” Gradska izborna komisija je na četvrtoj sednici proglasila još četiri izborne liste koje će učestvovati na predstojećim izborima za odbornike Skupštine Grada Beograda. Na sednici je konstatovano i da su dva udruženja ispunila uslove za domaće posmatrače u izbornom procesu.

Proglašene četiri liste

Gradska izborna komisija je na četvrtoj sednici, održanoj 17. januara, jednoglasno proglasila četiri izborne liste za odbornike Skupštine Grada Beograda:

  • izbornu listu broj 2 „Dr VOJISLAV ŠEŠELj – SRPSKA RADIKALNA STRANKA”,
  • izbornu listu broj 3 „IVICA DAČIĆ – Socijalistička partija Srbije (SPS), DRAGAN MARKOVIĆ PALMA – Jedinstvena Srbija (JS)”,
  • izbornu listu broj 4 „DA OSLOBODIMO BEOGRAD – Demokratska stranka (DS), Socijaldemokratska stranka (SDS), Nova stranka (NOVA) i Zelena ekološka partija – Zeleni (ZEP – Zeleni)”,
  • izbornu listu broj 5 „ALEKSANDAR ŠAPIĆ – GRADONAČELNIK”.

Predsednik Gradske izborne komisije je u skladu sa članom 14. Uputstva za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine Grada Beograda, raspisanih za 4. mart 2018. godine, konstatovao da su udruženja „Centar za slobodne izbore i demokratiju” i „CRTA” ispunila uslove za domaće posmatrače u izbornom procesu.

Od proglašenja izborne liste pravo na uvid u birački spisak i zahtevanje promena u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti u skladu sa zakonom i to na isti način i po istom postupku kao i građani

Preporučuje se da svi birači koji do 04.03.2018. godine postaju punoletni provere da li su upisani u birački spisak kao i birači koji su izvršili prijavu prebivališta na teritoriji Gradske opštine Lazarevac