1

Promovisana knjiga „Žene u okupiranoj Srbiji 1941-1944.“

U Biblioteci „Dimitrije Tucović“ Lazarevac održana je promocija knjige „Žene u okupiranoj Srbiji 1941-1944.“ dr Ljubinke Škodrić, naučne saradnice u Institutu za savremenu istoriju. Autorka se u knjizi bavi, između ostalog, o tome kakav je položaja žene u Trećem rajhu do društvenog položaja žene u Srbiji pod okupacijom. Dr Škodrić proučava i kakva je bila politika okupacionih vlasti i njihovih saradnika prema ženama ali i šta su ravnogorski i partizanski pokreti očekivali od žena.

Knjiga dr Ljubinke Škodrić

Promocija knjige „Žene u okupiranoj Srbiji 1941-1944.“, dr Ljubinke Škodrić, naučne saradnice u Institutu za savremenu istoriju održana je u Biblioteci „Dimitrije Tucović“ u Lazarevcu. Autorka u knjizi govori o poziciji žene u okupiranoj Srbiji, kakav je bio njihov položaj u Trećem rajhu i u Srbiji pod okupacijom. Dr Škodrić se usredsređuje i na poziciju žene pod okupatorskom vlašću do istorije žene u ravnogorskom i partizanskom pokretu.

dr Ljubinka Škodrić
dr Ljubinka Škodrić

Cilj dr Ljubinke Škodrić je da proširi istraživanja i sazna kako se odvijao proces položaja žena nakon Drugog svetskog rata.

Ljubinka Škodrić naučna je saradnica Instituta za savremenu istoriju. Diplomirala je 2000, magistrirala 2008. i doktorirala 2015. godine na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 2001. do 2018. godine bila je zaposlena u Arhivu Srbije gde je stekla zvanje arhivske savetnice. Bavi se proučavanjem istorije Srbije tokom Drugog svetskog rata.