1

Rad sa čitaocima lazarevačke biblioteke moguć pod ovim uslovima

Biblioteka „Dimitrije Tucović“ počinje da radi sa čitaocima u ponedeljak, 11. maja. Radno vreme biblioteke biće od 9 do 13 časova. Prema instrukcijama Gradskog zavoda za javno zdravlje Republike Srbije koje su u skladu sa merama prevencije, biblioteka će sprovoditi rad sa čitaocima pod određenim uslovima.

Biblioteka knjige

–   Кorisnici biblioteke mogu da uđu u prostorije biblioteke isključivo sa propisanom zaštitnom opremom koja podrazumeva masku i rukavice

–   Obavezno je držanje pripisanog rastojanja između korisnika i zaposlenog koji prihvata vraćenu građu, kao rastojanje i imeđu korisnika

–   Po ulasku u biblioteku korisnik vraća knjižnu građu na označeno mesto (pult u holu biblioteke)

–    Vraćena građa odlaže se u izdvojenu prostoriju na 24 časa zbog dezinfekcije nakon čega može ponovo da bude izdata na čitanje

–    Dolazak u biblioteku i knjige koje želi da pozajmi na čitanje (najviše 5) korisnik mora unapred da zakaže

–    Način zakazivanja posete biblioteci i knjiga koje korisnik želi da iznajmi:

1)   putem fiksnog telefona: 8122 997

2)   putem mobilnog telefona 060/ 01 07 790

3)   putem elektronske pošte: knjige@bibliotekalazarevac.org.rs

–   Zakazivanje poseta ogranku u Velikim Crljenima na telefone: 011/ 8161 493 i 064/ 46 44 597. Radno vreme ogranka je utorkom i četvrtkom od 9 do 13 časova. Za eventualne dodatne informacije možete pozvati 011/ 8122 997 ili 060/ 01 07 790.