1

Raspisan Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije kuća

GO Lazarevac objavila je Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode za 2022. godinu. Rok za podnošenje prijava je do 01. avgusta nakon čega će komisija na osnovu podnetih prijava i obilaska terena u najkraćem roku doneti odluku o tome ko će dobiti sredstva. Ukupan budžet ove godine za sanaciju porodičnih kuća je 20 miliona dinara.

Javni poziv za sanaciju kuća

Vlasnici porodičnih kuća u Lazarevcu do 01. avgusta imaju priliku da se prijave na Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije. Uz prijavni obrazac, koji se nalazi na sajtu GO Lazarevac, nalazi se i spisak izvođača radova, odnosno firmi koje su prošle na Javnom pozivu i koje će biti izvođači radova, a podnosilac zahteva neophodno je da ima predračun jedne od ovih firmi kako bi mogao da učestvuju na Javnom pozivu.

Đorđe Maksimović
Đorđe Maksimović

Podnosilac prijave treba da je vlasnik objekta ili, ako podnosilac prijave nije vlasnik, onda da podnosilac prijave ima prijavu boravka na adresi objekta za koji podnosi prijavu, i tada je potrebno uz prijavu podneti pisanu saglasnost vlasnika objekta. Takođe, podnosilac prijave i članovi domaćinstva treba da imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji GO Lazarevac u trenutku objavljivanja Javnog poziva.

Izabrane firme

Na Javni poziv ne mogu se prijaviti stambene zajednice.

Javni poziv obuhvata sledeće mere energetske efikasnosti: zamenu spoljnih prozora i vrata i drugih  elemenata termičkog omotača  za porodične kuće i stanove. Takođe i nabavku i instalaciju kotlova na biomasu (drvni pelet), grejača prostora ili zamenu postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim.

Bodovna lista

Podnosilac prijave treba da poseduje jedan od sledećih dokaza za stambeni objekat: dokaz o izgradnji objekta pre donošenja propisa o izgradnji, građevinsku dozvolu dobijenu kroz redovan postupak obezbeđenja dozvole, građevinsku dozvolu dobijenu iz postupka legalizacije, rešenje o ozakonjenju, dokaz da je pokrenut postupak ozakonjenja objekta. Podnosilac prijave treba da je izmirio dospele obaveze po osnovu poreza na imovinu, da je objekat nastanjen i poslednji izmireni račun za električnu energiju.

Tekst javnog poziva sa svim neophodnim obrascima za učešće zaiteresovanih, građani mogu preuzeti na internet prezentaciji GO Lazarevac www.lazarevac.rs u sekciji Javni konkursi i rasprave, a sva dodatna pitanja u vezi sa ovim javnim pozivom mogu uputiti i na mejl energetskaefikasnost@lazarevac.rs