1

Raspisana Javna nabavka za radove na izgradnji vodovodne mreže u Arapovcu i Mirosaljcima

Izgradnja vodovodne mreže u Slovcu
Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda danas je na osnovu projekta Gradske opštine Lazarevac raspisala Javnu nabavku za izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže i hidrotehničkih objekata u naseljima Arapovac i Mirosaljci.

Vodovodne cevi

Na osnovu projekta Gradske opštine Lazarevac Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je Javnu nabavku za izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže i hidrotehničkih objekata u Arapovcu i Mirosaljcima.

Rok za dobijanje izvođača i početak radova je 16. avgust 2021. godine. Biće izgrađeno 1293,88 metara primarnog cevovoda, kao i 28836,33 metara sekundarne mreže, kao i dva rezervoara i to jedan u Arapovcu i drugi u Mirosaljcima.

Na taj način svaka kuća će dobiti vodu. Prema rečima predsednika Gradske opštine Lazarevac Bojana Stevića, paralelno će se raditi i projekat za izvođenje radova za 12 sela kao i priprema za bušenje tri nova bunara za centar grada.