1

Remont bazena u Velikim Crljenima

Od polovine marta, kada je u našoj zemlji proglašena pandemija Kovid 19 bazen u Velikim Crljenima nije u upotrebi za članove Plivačkog kluba “TEK” ali ni za gradjanstvo. Kako nam je rekao upravnik ovog objekta Dobrosav Mijailović, pauza u radu iskorišćena je da se izvrši remont, odnosno, da se urade neophodne popravke, pre svega dotrajalih cevi, unutrašnjost bazena, pločice…

Bazen Veliki Crljeni“Bazen je star 50 godina i pojedini delovi objekta traže detaljnije sanacije. Kada ovo kažem, pre svega mislim na cevi, kojima je praktično istekao rok upotrebe. Majstori trenutno rade na postavljanju novih, a promena će biti i na unutrašnjem delu plivališta” – objašnjava Mijailović.

Upravnik bazena u Velikim Crljenima se nada da će objekat ponovo da bude u funkciji za najkasnije mesec dana za koliko bi trebalo da se završe svi radovi.

trening

“Od pre petnaest dana i voda je ispuštena iz bazena kako bi se zamenile oštećene pločice i postavile nove. Potom sledi punjenje bazena i radovi koji su neophodni kako bi se objekat pustio u upotrebu. Kako se odvija dinamika radova, očekujemo da to bude najskasnije krajem avgusta ili prvih dana septembra” – dodao je Dobrosav Mijailović.

Remont bazena primorao je i članove Plivačkog kluba “TEK” da naprave pauzu sa treninzima. Isto se odnosi na i na polaznike škole vaterpola kluba iz Velikih Crljena.