1

Rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu ističe 17. maja

Vlasnici nekretnina u Srbiji moraju da isplate i drugu ratu poreza na imovinu. Rok ističe 17. maja. Ovaj namet se plaća kroz četiri rate, a svaka dospeva u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Većina vlansika trebalo je da dobije rešenja o utvrđenom porezu. I kada ih dobiju imaju rok od 15 dana da plate pozitivnu razliku između dospele kvartalne obaveze po tom rešenju i akontaciono plaćene obaveze. To je iznos iz rešenja za prethodnu godinu.