1

Rok za preregistraciju oružja 5. mart

 Rok za preregistraciju oružja u legalnom posedu je do 5. marta. Policijska stanica Lazarevac je promenila radno vreme službe zadužene za ove poslove od 07:30 do 22 sata.

zgrada stanice policije

Sva lica koja poseduju oružje a nisu izvršila njegovu prerigstraciju do 5. marta treba da pokrenu proceduru. U Policijskoj stanici Lazarevac od 20. februara do 5. marta od 7:30 do 22 sata radiće službe na poslovima registracije oružja. Neophodno je samo uz ličnu kartu pokrenuti postupak preregistracije  oružja, a naknadno će biti obrađena dokumentacija koju će građani prilagati. Takođe u navedenom radnom vremenu građani mogu priložiti oružje koje više ne žele u svom posedu.

pistolj municija

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije  pozvalo je građane koji u prethodne četiri godine nisu podneli zahtev za zamenu isprava o oružju, da to što pre učine imajući u vidu da, u skladu sa Zakonom o oružju i municiji koji je počeo da se primenjuje 2016. godine, taj rok ističe 5. marta ove godine.

pištolji razni na stolu

MUP je podsetio da je novim Zakonom o republičkim administrativnim taksama, koji je počeo da se primenjuje 14. decembra 2019. godine, iznos taksi za izdavanje oružnih listova upola smanjen. Rok za zamenu isprava prvobitno je važio do 5. marta 2019. godine, ali je produžen još godinu.