1

Sa novim bunarima biće poboljšano vodosnabdevanje

Zaposleni u Javnom preduzeću za komunalnu privredu „Lazarevac“ ulažu maksimalne napore da se restrikcije vode svedu na minimum. Isključenja vode, kada je to neophodno, počinju pola sata nakon ponoći do 4:30 ujutru.  Direktor ovog preduzeća Alerksandar Rakić je podsetio da su izbušena tri nova bunara na peštanu, čiji je zajednički kapacitet do 40 sekundnih litara vode, i dodao da će sa njima sigurno biti izbegnute restrikcije.

Bovi bunari na Peštanu

Javno preduzeće za komunalnu privredu „Lazarevac“ trudi se da izbegne restrikcije vode, ali kada je to neophodno, voda se građanima isključuje u periodu od pola sata nakon ponoći do 4:30 ujutru. Prema rečima direktora komunalnog preduzeća Aleksandra Rakića,  nova tri bunara na Peštanu su izbušena, ukupnog kapaciteta 40 sekundnih litara vode, pa ne bi trebalo da dolazi do restrikcija.

Aleksandar Rakić
Aleksandar Rakić

Rakić napominje i da je u prethodnom periodu povećan broj korisnika, a samim tim i potrošnja vode je veća.

Direktor Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac“ Aleksandar Rakić još jednom je zamolio građane za strpljenje i razumevanje i izrazio nadu da će problem vodosnabdevanja uskoro biti rešen.