1

Saopštenje JPKP „Lazarevac“

Javno preduzeće za komunalnu privredu „Lazarevac“ uputilo je apel građanima Lazarevca koje prenosimo u celosti:

„Usled prevelike potrošnje vode u večernjim i noćnim satima JPКP „Lazarevac“ obaveštava korisnike svojih usluga da je potrebno da svoje spoljne instalacije i česme zaštite od zamrzavanja i pucanja, tako što će ih na neki način izolovati, a ne tako što će otvarati ventile na njima i bespotrebno trošiti vodu za piće. Dvorišne česme je preporučljivo isključiti u zimskom periodu, a dvorišne vodovodne instalacije koje vode do česama garaža i nus prostorija koje se ne greju trebalo bi isprazniti ili zaštititi. Takođe, usled veoma niskih temperatura tokom noći, vodomeri u skloništima koja nisu obezbeđena (bez poklopaca, puna vode) u opasnosti su od pucanja.

Zaštitu vodomera potrošači mogu obezbediti prekrivanjem istog nekim termoizolacionim materijalom.

Građani koji poseduju objekte u kojima ne borave stalno, a pogotovo u zimskim mesecima (vikend kuće i sl.), ili u kojima nema intenzivne potrošnje vode, te u slučaju odlaska na duži put, trebalo bi da provere svoje unutrašnje instalacije i vodomere, kao i da zatvore propusni ventil ispred vodomera prema objektu i ispuste vodu iz kućne instalacije. Ovim se može sprečiti zamrzavanje vode i mogu se izbeći troškovi zamene zamrznutih vodomera ili troškovi popravki kvarova nastalih usled zamrzavanja instalacija.

S obzirom na to da je održavanje vodomernih skloništa nadležnost potrošača, potrebno je da pregledate svoje šahte u kojima se nalaze vodomeri i dovedete ih u propisano stanje.“-saopšteno je iz JPKP „Lazarevac“