1

Seminar „Inkluzija-od teorije do prakse“ održan u školi u Stepojevcu

Seminar „Inkluzija, od teorije do prakse“ održan je u OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“ u Stepojevcu. Ovo stručno usavršavanje za zaposlene u školi u Stepojevcu održano je kako bi se pružila pomoć deci koja se slabije snalaze u školi i postižu lošije rezultate u odnosu na ona postignuća koja bi trebali da imaju, kaže Verica Anđelić, direktorka ove obrazovne ustanove. Ovaj seminar jako je važan zbog činjenice da svake godine upišemo izvestan broj dece koja se ne snalaze baš dobro i zato želimo da im pružimo podršku i da ih motivišemo da rade više i bolje, kaže Anđelić.

Seminar u školi u Stepojevcu

Stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju sastavni je deo plana i programa tokom svake školske godine. Kako formalno obrazovanje za nastavnike i učitelje ne uspeva da isprati sve promene koje prate obrazovnu praksu, zahtevi za dodatnim usavršavanjem nastavnika konstantno rastu. Već na početku nove školske godine, zaposleni u OŠ „Vuk Stefanović Kaaradžić“ imali su seminar „Inkluzija, od teorije do prakse“ kako bi usavršili nove tehnike i pomogli učenicima koji se slabije snalaze u školi, rekla je za našu televiziju Verica Anđelić, direktorka škole.

Verica Anđelić
Verica Anđelić

Ovaj seminar svakako će nam pomoći da unapredimo naš rad i poboljšamo tehnike koje će nam omogućiti da i deci koja teže usvajaju znanja, pružimo priliku da uče i da postižu bolje rezultate, kaže Anđelić. To sve radimo na konkretnim primerima i pokušavamo da zajednički nađemo rešenje u realnim situacija, dodaje ona.

Škola u Stepojevcu

Pored potrebe da konstantno prate obrazovne trendove i razvoj, nastavnici pred sobom imaju i veliki zadatak da kroz celoživotno učenje i nastavnu praksu objedine različite oblike i programe formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja, a sve u cilju da deci na što bolji i lakši način prenesu veštine i znanje koje će im biti neophodno za dalji nastavak školovanja.