1

Sindikat EPS “Kolubara“ uputio zahtev da se zarada zaposlenih vrati na prethodni nivo

Sindikat EPS “Kolubara“ uputio je zahtev da se nivo zarada zaposlenih , koje su smanjene u novembru, vrati na prethodni nivo. Zahtev je upućen Ministarsvu finansiju i ministru Siniši Malom . Takođe ovo saopštenje je prosleđeno: Ministarstvu rudarstva i energetike, Ivici Kojiću i Kabinetu predsednika Srbije, Miloradu Grčiću direktoru JP EPS.

saop[tenje

U zahtevu koji je potpisao predsednik sindikalne organizacije EPS “Kolubara“ Miodrag Ranković navodi se sledeće:

Upozoravamo Vas da je konačna zarada za mesec novembar 2020. godine radnicima JP EPS, a time i RB “Kolubara“ bila umanjena odlukom Vašeg Ministarstva. To je izazvalo ogromno nezadovoljstvo radnika. U ovako teškom vremenu epidemije virusom COVID 19, kada radnici čine nadljudske napore da Srbija ima električnu energiju, smanjuje im se zarada. Pošto imamo nagoveštaj da će biti smanjena i zarada za decembar 2020. godine , upozoravamo Vas da to ne činite. Izazivate ogromno nezadovoljstvo radnika, koje može da ima nesagledive posledice, za koje ćete takođe biti odgovorni. Napominjemo da su radnici EPS-a a samim tim i “Kolubare“ ispunili plan za proteklu godinu , a u ovakvim uslovima čak ga i prebacili za četiri procenta u proizvodnji električne energije. Poštujući tu činjenicu radnici ne zaslužuju da budu kažnjeni.

U nadi da ćete sagledati sve okolnosti i navedene činjenice, kao i da će radnici primiti punu, radom zasluženu platu za decembar mesec, srdačno Vas pozdravljam.