Siniša Mali: Poboljšanje kreditnog rejtinga potvrda dobrih rezultata

Rejting agencija Mudiz popravila je izglede za povećanje kreditnog rejtinga Srbije za zaduživanje u domaćoj i stranoj valuti sa “stabilnih” na “pozitivne” i potvrdila kreditni rejting Srbije na nivou “Ba3”, saopštila je u petak Narodna banka Srbije. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je za Gem da je poboljšanje kreditnog rejtinga Srbije poruka investitorima i domaćoj javnosti da je vladina ekonomska politika ispravna i da su privreda i finansije sada dovedeni do nivoa održivosti i daljeg rasta.

Prema oceni agencije Mudiz, odluka o povećanju izgleda za rast kreditnog rejtinga Srbije podržana je ubrzanim smanjenjem učešća javnog duga u BDP-u, kao i dobrim izgledima Srbije za snažan ekonomski rast u srednjem roku. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je za televiziju Gem da je poboljšanje kreditnog rejtinga Srbije poruka investitorima i domaćoj javnosti da je vladina ekonomska politika ispravna.

Rejting agencija Mudiz popravila je u petak izgled za povećanje kreditnog rejtinga Srbije sa stabilnog na pozitivan i potvrdila ocenu kreditnog rejtinga na nivou od Ba3.