1

Skupština usvojila dopune Zakona o ozakonjenju objekata

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da su na snagu stupile izmene Zakona o ozakonjenju objekata, donete na predlog predsednika Srbije Aleksandra Vučića i zaštitnika građana, koje omogućavaju da svi koji žive u nelegalnim objektima mogu da se priključe na struju, vodu, kanalizaciju ili grejanje, jer se sada ta vrsta priključaka smatra osnovnim ljudskim pravom. On je poručio da nikome neće biti ozakonjen objekat na osnovu dopuna ovog zakona.

Kako je istakao, plan je da prijave građana za priključenje počnu od 15. septembra i da traju do 15. oktobra, dok će Vlada Srbije period od 1. do 15. septembra iskoristiti za medijsku kampanju, kako bi svi koji žive u nelegalnim objektima znali kakva su im prava i kako mogu da se prijave za priključak.

Vesić je pojasnio i da će građani prijave podnositi u opštinama, na posebnim šalterima. Opština će, kada utvrdi ko sve ispunjava zakonske uslove da može da se priključi, spiskove dostaviti nadležnim komunalnim preduzećima, koji će vršiti priključenje u skladu sa svojim pravilnicima i cenama.

To priključenje ne mora da se završi do 15. oktobra, već je to rok za prijavu, odnosno rok za podnošenje zahteva. Dinamika priključenja zavisiće od samih komunalnih preduzeća, sa kojima će građani sklapati ugovore – napomenuo je Vesić.