1

Subvencije za samozapošljavanje

Subvencije za samozapošljavanje
Zahvaljujući subvencijama GO Lazarevac i Nacionalne službe za zapošljavanje potpisani su ugovori sa osam korisnika koji će u cilju samozapošljavanja pokrenuti sopstveni biznis. Pravo učešća su imali nezaposleni, evidentirani u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, a svako će dobiti po 180 000 dinara.

Subvencije za samozapošljavanje

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje koji je usvojila skupština GO Lazarevac početkom godine odobrena su i sredstva za samozapošljavanje nezaposlenih lica koja žele da pokrenu svoj biznis. U sali predsedništva GO Lazarevac potpisani su ugovori sa korisnicima sredstava, a predsednik GO Lazarevac Bojan Sinđelić istakao je da će budžet za narednu godinu za ovu namenu biti veći.

Bojan Sinđelić
Bojan Sinđelić

Cilj nam je da nezaposlenost na teritoriji GO Lazarevac bude što manja. Zahvalio bih se Ministarstvu, Nacionalnoj službi za zapošljavanje, ljudima koji su konkurisali za ova sredstva i nadam se da će u 2018. godini biti njih što više – izjavio je , predsednik GO Lazarevac.

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijale za grad Beograd Dobrosav Marić zahvalio se GO Lazarevac na uspešnoj saradnji koja je rezultirala potpisivanjem ugovora koji će omogućiti pokretanje osam malih preduzeća. Marić je istakao da je Nacionalna služba u ovoj godini na teritoriji Grada Beograda za program samozapošljavanja opredelila preko 90 miliona dinara.

Dobrosav Marić
Dobrosav Marić

Sledeće godine biće uvećana sredstva za samozapošljavanje. Na teritoriji Grada Beograda, Nacionalna služba je kroz razne mere obezbedila podsticaje preko 920 miliona dinara. U Poslednjih 20 godina, ove godine je  najmanja stopa nezaposlenosti na teritoriji Grada Beograda – rekao je Dobrosav Marić.

Sredstva su dovoljan podsticaj za pokretanje posla, a prava na sredstva su imale sve delatnosti sem trgovine. Na teritoriji naše opštine sredstva su dobile zanatlije.

Vesna Živković Kostić
Vesna Živković Kostić

Uglavnom su to proizvodne ili uslužne delatnosti, frizerski saloni, krojačke radnje, razne vrste proizvodnje kao što su pekare, proizvodnja drvene ambalaže – Vesna Živković Kostić, načelnik odeljenja za programe zapošljavanja Filijale Beograd.

Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Nakon potpisivanja ugovora Korisnik subvencije je dužan da:

  • obavlja registrovanu delatnost i izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti;
  • omogući praćenje realizacije i dostavi dokaze o realizaciji ugovorne obaveze Nacionalnoj službi i obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od 8 dana od dana nastanka promene.