1

U toku je zamena železničkog transporta uglja od Suve do Mokre separacije

U toku je realizacija projekta zamene železničkog transporta rovnog uglja od Suve separacije do Mokre separacije tračnim transporterima. Reč je o projektu koji se radi u dve faze, a njegova realizacija će značiti modernizaciju i povećanje efikasnosti rada ovog dela pogona i uštede u radu Prerade. Okončanjem ovog projekta, ugalj sa dva ugljena sistema kopova istočnog dela rudarskog basena će umesto železničkim vagonima biti transportovan novoizgrađenim transportnim trakama.

Mirjana Novičić
Mirjana Novičić

Deo sistema železničkog transporta u postrojenju za preradu, oplemenjivanje i transport uglja biće zamenjen tračnim transporterima, a ovi poslovi su u punom jeku. U pitanju je deonica na relaciji Suva separacija – Mokra separacija, koja je dugačka 800 metara. Polazna tačka za realizaciju ovog projekta je poboljšanje efikasnosti i produktivnosti Prerade, u okviru projekta poboljšanja efikasnosti i produktivnosti JP Elektroprivreda Srbije, izjavila je rukovodilac odeljenja u Sektoru za unapređenje tehnologije i investicionu izgradnju Prerade Mirjana Novičić. Projektom je predviđeno da se radovi izvode u dve faze.

Krajem januara meseca otpočeta je izgradnja kule P2, ovi radovi su skoro gotovi, a ostalo je da se završi pokrivanje limom i zatvaranje.

Novi način transporta podrazumeva izgradnju pet transportera i rekonstrukciju pretovarnih mesta u Suvoj separaciji i pretovarnih mesta na Mokroj separaciji. Rok za završetak svih radova je remont 2023. godine, ali kako navodi Mirjana Novičić, u Preradi, kao i sami izvođači radova se trude da se poslovi maksimalno inteziviraju, kako bi se priveli kraju i pre navedenog roka.