1

Udruženje građana žrtava nasilja “Hajr“ otvorilo kancelariju u Lajkovcu

Udruženje žrtava nasilja “Hajr“ otvorilo je svoju kancelariju u Lajkovcu. U cilju pomoći žrtvama da prevaziđu sve probleme i započnu novi život ovo udruženje je osnovano pre nešto više od tri godine. Kancelarija u Lajkovcu koju  će voditi Aleksandra Pilipović peta je kancelarija ovog udruženja u Srbiji. Tokom svečanog otvaranja prisutnima su se obratili predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova kao i psihijatar Jovan Marić koji je i član nadzornog odbora udruženja.

sastanakUdruženje žrtava nasilja “Hajr“ su osnovale žene koje su i same trpele porodično nasilje, u želji da se uključe u borbu protiv svih oblika nasilja. Cilj udruženja je da svojim angažmanom pomogne svima koji su pretrpeli takvo iskustvo, da zaštite njihova ljudska prava i da im povrate ljudsko dostojanstvo. Program rada predviđa socijalnu, pravnu i psihološku podršku žrtvama nasilja u procesu rehabilitacije i reintegracije u društvo. Kako je rekla predsednica udruženja Hajrija Ramadani oni su tu da naprave bolji kontakt između institucija i žrtava nasilja.

Podrška udruženjuKoordinatorka Udruženja žrtava nasilja “Hajr“ u Lajkovcu Aleksandra Pilipović istakla je da joj je drago što je opština Lajkovac i uopšte celokupna društvena zajednica shvatila potrebu ali i značaj otvaranja kancelarije ovog udruženja. Udruženje je 24 sata dnevno dostupno žrtvama nasilja, rekla je Aleksandra Pilipović.

Predstavnici zajedniceČlan nadzornog odbora udruženja “Hajr“ je i psihijatar profesor Jovan Marić koji je istakao da je nasilje i to ne samo porodično već u svakom obliku najveći problem savremenog doba za koji je teško pronaći rešenje.

Podrška Unike ženaUdurženje “Hajr“ nešto više od tri godine osnovala je Hajrija Ramadani koja je takođe bila žrtva nasilja. Ramadani je godinu dana provela u sigurnoj kući i suočivši se sa brojnim problemima koji su je pratili u pokušaju da započne novi život odlučila da osnuje udruženje. U toj nameri pridružilo joj se još deset žena.