1

Uplata drugog kvartala poreza na imovinu do 15. maja

Sekretarijat za javne prihode Grada Beograda obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 15. maj rok za uplatu obaveze za drugi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2023. godinu.

Porez na imovinu se prema zakonu plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza, obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka.

Za dobijanje potrebnih informacija, obveznici se mogu javiti na brojeve telefona nadležnih opštinskih odeljenja Sekretarijata za javne prihode, koji su objavljeni na internet stranici Grada Beograda, te u nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, izuzev srede, kada se mogu obratiti od 8 do 18.30.