1

Uplata trećeg kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2023. godinu

Sekretarijat za javne prihode obaveštava poreske obveznike (fizička lica, preduzetnike i pravna lica) da je 14. avgust rok za uplatu obaveze za treći kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2023. godinu.

Porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja, prema Zakonu o porezima na imovinu. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza, obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka.