1

Uvid u birački spisak

Uvid u birački spisak
Na osnovu Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i odluke o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine grada Beograda koji će biti održani 4. marta. Uprava GO Lazarevac objavila je obaveštenje o uvidu u birački spisak.

Obaveštavaju se građani sa područja Gradske opštine Lazarevac koji imaju biračko pravo da do zaključenja biračkog spiska 16.02.2018. godine, do 24,00 časa mogu izvršiti uvid u birački spisak i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska. Nakon zaključenja biračkog spiska, pa sve do 72 časa pre dana održavanja izbora, odnosno do 28.02.2018. godine u 24,00 časa za sve promene u biračkom spisku nadležno je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Uvid u birački spisak
Uvid u birački spisak

Od proglašenja izborne liste pravo na uvid u birački spisak i zahtevanje promena u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti u skladu sa zakonom i to na isti način i po istom postupku kao i građani.

Uvid, upis, brisanje, izmene, dopune ili ispravke biračkog spiska vršiće se svakog radnog dana u vremenu od 7,00 časova do 20,00 časova, a subotom i nedeljom od 10,00 do 14,00 časova u prostorijama Gradske opštine Lazarevac, ul. Karađorđeva br.42, II sprat, kancelarija br.37 (sa sobom poneti ličnu kartu).

Uvid u birački spisak građani mogu izvršiti i pozivom na broj telefona 011/8123-278, kao i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana.

Preporučuje se da svi birači koji do 04.03.2018. godine postaju punoletni provere da li su upisani u birački spisak kao i birači koji su izvršili prijavu prebivališta na teritoriji Gradske opštine Lazarevac.