1

Za napade nevlasničkih pasa, Beograd isplatio 13 miliona dinara

Psi lutalice
Tokom 2018. godine zabeležen je veliki broj povreda nanetih od nevlasničkih pasa. Na ime odštete gradska uprava isplatila nešto više od 13 miliona dinara.

psi-lutalice

U  proseku se dnevno sa ovakvim povredama javi jedan, dva sugrađanina, a  nedavno su zaposleni na Vojnomedicinskoj akademiji u toku jedne večeri zbrinuli 11 takvih pacijenata. Nezvanično, Beograd je metropola sa najvećim brojem pasa lutalica u ovom delu Evrope.

Na meti pasa lutalica u prestonici se od početka godine našlo 1.338 Beograđana. Od toga, zahtev za nadoknadu štete podnela je polovina broja, a od onih koji su zatražili, oko 70 odsto dobilo je novac od Grada. U te svrhe Grad je isplatio nešto više od 13 miliona dinara. Međutim, prema navodima nadležnih, nisu retke ni zloupotrebe, tačnije, da se neke druge vrste povreda prijavljuju kao one nastale od nevlasničkih četvoronožaca.

Prema navodima Sekretarijata za stambene i komunalne poslove, za nepunih sedam meseci evidentirano je 700 zahteva. Na ime odštete Beograđanima je u proseku isplaćivano od 20.000 do 100.000 dinara, u zavisnosti od stepena povrede.

Od početka godine sa građanima je zaključen 571 ugovor o vansudskom poravnanju za naknadu nematerijalne štete za povrede nanesene od nevlasničkih pasa. Kroz realizaciju ugovora građanima je isplaćeno 13.693.000 dinara – navode iz Sekretarijata.

Prosečna visina naknade iznosi od 20.000 do 25.000 dinara, što dokazuje ujednačenost težine samih povreda, koje se uglavnom kvalifikuju kao lake telesne povrede. Međutim, teških telesnih povreda, a koje su na sreću izuzetno retke, u ekstremnim slučajevima može iznositi i više od 100.000 dinara.

S obzirom na to da na teritoriji Beograda psi lutalice predstavljaju dugogodišnji problem, mnogi sugrađani dobili su ideju da zarade na račun lažne prijave ujeda – kažu u Gradu.

Dešava se da se povrede nanete od vlasničkih pasa predstave kao one od nevlasničkih. Takođe, znatan broj traumatskih povreda, prilikom padova, pripisuju napadima pasa bez ijednog relevantnog dokaza, osim izjave povređene osobe.

Prema podacima Grada, ovako veliki broj ujeda posledica je i toga što zahvaljujući nemarnosti vlasnika, mnogi ljubimci završe na ulici. Ipak, broj stalno varira, pa tačnih podataka o brojnosti pasa lutalica nema.