1

Za neplaćen porez na imovinu, čekaju visoke kamate

Juče je istekao rok za plaćanje prve rate poreza na imovinu građana, preduzetnika i preduzeća u Srbiji. Iznos rate poreza koju treba izmiriti za prvi kvartal 2021. godine je jednak rati za poslednji kvartal 2020. godine.

Za kašnjenje pri plaćanju obračunava se zatezna kamata od devet odsto godišnje. Porez na imovinu prikupljaju lokalne samouprave, a izmiruje se u četiri rate.

Prva rata do 15. februara, odnosno do 17. zbog Dana državnosti, druga rata do 15. maja, treća do 15. avgusta, a poslednja, četvrta se plaća do 15. novembra