Gradonačelnik

Siniša Mali


 • Gradonačelnik predstavlja i zastupa grad i vrši izvršnu funkciju u Gradu Beogradu.
 • Gradonačelnika bira Skupština grada, iz reda odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika.
 • Gradonačelnik ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju funkciju.
 • Kandidata za gradonačelnika predlaže predsednik Skupštine.
 • Kandidat za gradonačelnika predlaže kandidata za zamenika gradonačelnika iz reda odbornika, koga bira Skupština grada na isti način kao gradonačelnika.
 • Gradonačelnik je istovremeno i predsednik Gradskog veća sa pravom glasa.
 • Gradonačelniku i zameniku gradonačelnika izborom na ove funkcije prestaje mandat odbornika u Skupštini grada.
 • Gradonačelnik i zamenik gradonačelnika su na stalnom radu u Gradu Beogradu.

Gradonačelnik i njegov zamenik:

 • Siniša Mali, gradonačelnik Beograda
 • Andreja Mladenović, zamenik gradonačelnika Beograda

Pomoćnici gradonačelnika:

 • Borko Milosavljević
 • Slobodan Milosavljević

Gradski menadžer:

 • Goran Vesić

Glavni urbanista:

 • Milutin Folić

Nadležnosti gradonačelnika Beograda:

 • predstavlja i zastupa grad,
 • neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih pravnih akata Skupštine grada,
 • predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština grada,
 • naredbodavac je za izvršenje budžeta,
 • usmerava i usklađuje rad Gradske uprave,
 • donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, Statutom ili odlukom Skupštine,
 • vrši i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima grada.
error: SADRŽAJ JE ZAŠTIĆEN AUTORSKIM PRAVIMA