Gradske opštine

Beogradske opštine

Gradska opština je deo teritorije Grada Beograda u kojoj se vrše određeni poslovi lokalne samouprave utvrđeni Statutom grada. Poslove gradske opštine vrše organi gradske opštine. Građani učestvuju u vršenju poslova gradske opštine preko izabranih odbornika u skupštinu gradske opštine, putem građanske inicijative, zbora građana i referenduma, u skladu sa Ustavom, zakonom, Statutom grada i aktima gradske opštine.


Organi gradske opštine su:

 • Skupština gradske opštine
 • Predsednik gradske opštine
 • Veće gradske opštine
 • Uprava gradske opštine

Skupština gradske opštine ima od 19 do 75 odbornika.

Predsednik gradske opštine predsedava Skupštinom gradske opštine i predsednik je Veća gradske opštine. Predsednika gradske opštine bira Skupština gradske opštine iz reda odbornika.

Veće gradske opštine čine predsednik opštine, zamenik predsednika opštine i najviše 11 članova. Članove bira Skupština gradske opštine, na predlog predsednika gradske opštine.


Gradske opštine:

01. Barajevo
02. Voždovac
03. Vračar
04. Grocka
05. Zvezdara
06. Zemun
07. Lazarevac
08. Mladenovac
09. Novi Beograd
10. Obrenovac
11. Palilula
12. Rakovica
13. Savski venac
14. Sopot
15. Stari grad
16. Surčin
17. Čukarica


Nadležnosti gradske opštine:

 • donosi odluku o organizaciji i radu organa gradske opštine, budžet i završni račun;
 • može da obrazuje mesnu zajednicu, po pribavljenom mišljenju građana, u skladu sa odlukom skupštine gradske opštine o načinu obrazovanja, poslovima i načinu finansiranja poslova mesne zajednice;
 • daje mišljenje na urbanističke planove koji se donose za njeno područje i na regionalni prostorni plan Grada;
 • daje građevinsko zemljište u zakup, u skladu sa zakonom i odlukom Grada, radi izgradnje objekta bruto površine do 800 m2;
 • donosi rešenje u prvom stepenu za izgradnju i rekonstrukciju objekta do 800 m2 bruto površine i pretvaranju zajedničkih prostorija u stambeni, odnosno poslovni prostor i odlučuje o postavljanju privremenih objekata na javnim površinama (kiosci i manji montažni objekti) u skladu sa odlukom i planom koji donosi Grad;
 • sprovodi postupak iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u stambenim zgradama;
 • stara se o izgradnji, održavanju, upravljanju i korišćenju seoskih, poljskih i drugih nekategorisanih puteva;
 • uređuje i obezbeđuje korišćenje poslovnog prostora kojim upravlja, utvrđuje visinu naknade za korišćenje poslovnog prostora i vrši nadzor nad korišćenjem poslovnog prostora;
 • stara se o razvoju ugostiteljstva, zanatstva, turizma i trgovine na svom području;
 • planira i preduzima mere u slučaju elementarnih i drugih nepogoda u gradskoj opštini i stvara uslove za njihovo otklanjanje u cilju zaštite građana i materijalnih dobara;
 • organizuje vršenje poslova pravne zaštite svojih prava i interesa;
 • štiti i unapređuje životnu sredinu i stara se i obezbeđuje uslove za očuvanje, korišćenju i unapređenje područja sa lekovitim prirodnim svojstvima;
 • stara se i predlaže mere za uređenje i održavanje spoljnog izgleda stambenih i poslovnih objekata, zelenih površina, dečjih igrališta, objekata javne rasvete i saobraćajnih znakova;
 • stara se o javnom obaveštavanju građana o pitanjima od značaja za život i rad građana u gradskoj opštini;
 • obezbeđuje pružanje pravne pomoći građanima za ostvarivanje njihovih prava, u skladu sa zakonom;
 • uređuje organizaciju, postupanje i rad mirovnih veća;
 • obrazuje organe, organizacije i službe za potrebe gradske opštine, uređuje njihovu organizaciju i rad i osniva preduzeća;
 • izvršava propise i opšte akte Grada i gradske opštine.

Gradske opštine Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin, pored navedenih poslova:

 • donose urbanističke planove za svoje područje, osim generalnog i planova za primarne objekte jedinstvenog gradskog infrastrukturnog sistema, izdaju akta o uslovima za uređenje prostora na osnovu planova koje donose;
 • donose rešenje u prvom stepenu za izgradnju i rekonstrukciju objekata za koje izdaju akte o uslovima za uređenje prostora na osnovu planova koje donose;
 • daju građevinsko zemljište u zakup radi izgradnje objekata predviđenih urbanističkim planovima koje one donose i donose plan za postavljanje privremenih objekata na javnim površinma (kiosci i manji montažni objekti);
 • obezbeđuju uslove za obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti (proizvodnja i isporuka vode, gasa, toplotne i termoelektrične energije, održavanje grobalja i obavljanje pogrebnih usluga, obavljanje dimničarskih usluga, usluga pijaca, kao i za održavanje javnih zelenih površina i dr.) i za njihovo obavljanje, po pravilu, osnivaju javna preduzeća;
 • staraju se o izgradnji, održavanju i korišćenju lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za gradsku opštinu.

 

 

 

 

error: SADRŽAJ JE ZAŠTIĆEN AUTORSKIM PRAVIMA