Gradska uprava

Gradska uprava Grada Beograda, kao jedinstven organ grada, obavlja upravne poslove u okviru prava i dužnosti Grada Beograda i određene stručne poslove za potrebe Skupštine grada, gradonačelnika i Gradskog veća.

Gradska uprava obrazuje se kao jedinstven organ koji vrši izvorne poslove Grada Beograda utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom Grada Beograda, kao i zakonom poverene poslove državne uprave. Gradsku upravu čine sekretarijati i posebne organizacione jedinice.


Načelnik Gradske uprave:

  • Sandra Pantelić, načelnik Gradske uprave

Nadležnosti Gradske uprave:

  • Učestvuje u planiranju i oblikovanju poslova grada;
  • Prati stanje u oblastima iz svog delokruga, poručava posledice utvrđenog stanja i, zavisno od nadležnosti, preduzima mere ili predlaže skupštini grada, gradonačelniku i gradskom veću, donosi propise i preduzima druge mere;
  • Izvršava zakone i druge opšte akte: donosi, odnosno predlaže donošenje propisa kada je na to zaknom ovlašćena, rešava u upravnim stvarima i preduzima upravne radnje kada joj je to zakonom povereno, vodi evidencije i izdaje javne isprave na osnovu evidencija koje vodi;
  • Rešava u upravnim stvarima;
  • Inspekcijskim nadzorom ispituje se sprovođenje zakona i drugih propisa neposrednim uvidom u poslovanje i postupanje pravnih i fizičkih lica;
  • Prati rad organa gradske opštine i vrši nadzor nad aktima gradske opštine;
  • Stara se o radu javnih službi čiji je osnivač grad;
  • Podstiče i usmerava razvojne poslove prema planovima organa grada.

U okviru Gradske uprave za obavljanje izvornih poslova obrazuju se Sekretarijati sa svojim unutrašnjim organizacionim jedinicama (koji se obrazuju za obavljanje izvornih poslova grada i poslova državne uprave koji su zakonom povereni gradu), posebne organizacione jedinice i stručne službe. Načelnik gradske uprave raspoređuje službenike, osim službenika na položaju, i nameštenike u Gradskoj upravi. Izvan organizacionih jedinica u Gradskoj upravi postavljaju se pomoćnici gradonačelnika.

Organizacija i rad Gradske uprave uređuje se Odlukom o Gradskoj upravi koju donosi Skupština grada na predlog Gradskog veća. Akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi priprema načelnik Gradske uprave i dostavlja ga Gradskom veću na usvajanje, u skladu sa zakonom.


Sekretarijati:

•    Sekretarijat za upravu
•    Sekretarijat za finansije
•    Sekretarijat za javne prihode
•    Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
•    Sekretarijat za poslove legalizacije objekata
•    Sekretarijat za imovinske i pravne poslove
•    Sekretarijat za saobraćaj
•    Sekretarijat za javni prevoz
•    Sekretarijat za komunalne i stambene poslove
•    Sekretarijat za energetiku
•    Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu
•    Sekretarijat za zaštitu životne sredine
•    Sekretarijat za privredu
•    Sekretarijat za kulturu
•    Sekretarijat za sport i omladinu
•    Sekretarijat za zdravstvo
•    Sekretarijat za socijalnu zaštitu
•    Sekretarijat za inspekcijske poslove
•    Sekretarijat za skupštinske poslove i propise
•    Sekretarijat za informisanje
•    Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima
•    Sekretarijat za opšte poslove
•    Sekretarijat za poslove načelnika Gradske uprave
•    Sekretarijat za poslove komunalne policije
•    Sekretarijat za investicije

 Za obavljanje poslova koji predstavljaju zaokruženu celinu unutar sekretarijata, obrazuju se sektori, odeljenja, odseci i grupe.


Kabineti:
•    Kabinet gradonačelnika
•    Kabinet predsednika Skupštine grada


GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Trg Nikole Pašića 6, centrala: 011/3229-678
27. marta 43-45, centrala: 011/3309-000, 3346-005, 3227-241
Kraljice Marije 1
Makenzijeva 31, centrala: 011/2453-142
Tiršova 1, centrala: 011/2688-655, 3605-600
Trg republike 3, centrala: 011/4155-037

 

error: SADRŽAJ JE ZAŠTIĆEN AUTORSKIM PRAVIMA