EPS Distribucija preuzima 650.000 mernih uređaja

Operator distributivnog sistema „EPS Distribucija“,u skladu sa Zakonom o energetici,od svih korisnika sistema preuzima merne uređaje, merno razvodne ormane, priključne vodove, instalacije i opremu u merno razvodnim ormanima.Plan je da se u upravo započetoj fazi preuzme 650.000 mernih uređaja na teritoriji cele Srbije. „EPS Distribucija“ ovim preuzima i obavezu održavanja preuzete opreme i snosiće troškove budućeg održavanja mernih uređaja, merno razvodnih ormana, priključnih vodova, instalacija i opreme u merno razvodnom ormanu.

Elektroprivreda Srbije

Korisnici sistema nemaju nikakve troškove u vezi sa preuzimanjem.U skladu sa Zakonom o energetici „EPS Distribucija“urediće uslove preuzimanja ugovorom. Obaveštenje i ugovor u dva primerka su dostavljeni korisnicima sistema na adresu uručenja računa za električnu energiju. Jedan potpisan primerak ugovora potrebno je vratiti nadležnom ogranku „EPS Distribucije“ u roku od osam dana na naznačenu adresu.

Ukoliko korisnici sistema ne potpišu ugovor o preuzimanju, ostaju odgovorni za ispravnost i održavanje navedene opreme i mernih uređaja, što znači i da  će snositi sve buduće troškove održavanja istih.

EPS Distribucija

Preuzimanje mernih uređaja i ostale opreme ne znači i istovremenu zamenu postojećih mernih uređaja, već se njihova zamena radi u skladu sa postojećim zakonskim propisima.

Preuzimanje mernih uređaja i opreme odvija se po fazama. Odukupno 3.684.000 mernih mesta, „EPS Distribucija“je do sada preuzela opremu i merne uređaje na oko 600.000 mernih mesta. U sada započetoj fazi, na distributivnom području Beograda biće preuzeti merni uređaji i ostala navedena oprema 163.280 korisnika, na distributivnom području Novog Sada 168.610, na distributivnom području Kralјeva 163.670, na distributivnom području Niša 104.260 i na distributivnom području Kragujevca 50.180.

EPS

Ugovor o preuzimanju može potpisati samo lice koje ispunjava zakonske uslove za to, odnosno lice koje je korisnik sistema ili lice koje ima važeću zakonsku punomoć da potpiše ugovor o preuzimanju, umesto korisnika sistema.

Kompletan postupak preuzimanja svih mernih uređaja, merno razvodnih ormana, priključnih vodova, instalacija i opreme u merno razvodnim ormanima u Srbiji biće završen u skladu sa zakonskim propisima.

 

image_pdfKreiraj PDF dokument

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

error: SADRŽAJ JE ZAŠTIĆEN AUTORSKIM PRAVIMA