Petrovac na Mlavi

КONКURS za dodelu stipendija studentima visokih škola na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi za 2018/2019 godinu

Na osnovu člana 2.,3., 5. i 6. Odluke o stipendiranju studenata visokih škola sa teritorije opštine Petrovac na Mlavi („Službeni glasnik opštine Petrovac na Mlavi“, br. 5/09) i zaključka Opštinskog veća opštine Petrovac na Mlavi, br. 06-31/2018-02-15 od 22.10.2018. godine,

Кomisija za sprovođenje konkursa za dodelu stipendija studentima visokih škola sa teritorije opštine Petrovac na Mlavi, r a s p i s u j e

К O N К U R S

ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA VISOКIH

ŠКOLA NA TERITORIJI OPŠTINE

PETROVAC NA MLAVI ZA 2018/2019. GODINU

I

Raspisuje se konkurs za dodelu stipendija redovnim studentima visokih škola za školsku 2018/2019. godinu. Stipendija će se isplaćivati u toku trajanja redovne nastave tj. za deset meseci u toku školske godine (ne isplaćuju se za mesec jul i za mesec avgust). Кonkurs se raspisuje za stipendiranje 14 (četrnaest) redovnih studenata i to:

12 (dvanaest) studenta visokih škola čiji je najmanji prosek 8,50;
1 (jedan) student Građevinskog fakulteta, deficitaran kadar na koji se ne odnosi najmanji prosek ocene 8,50;
1 (jedan) student Filološkog fakulteta-srpski jezik i književnost, deficitaran kadar na koji se ne odnosi najmanji prosek ocene 8,50.

II

Na konkurs mogu konkurisati redovni studenti druge, treće, četvrte, pete ili šeste godine po programu osnovnih akademskih studija, kao i studenti visokih škola koji su završili osnovne strukovne studije i upisali se po programu akademskih ili diplomskih studija. Najmanja prosečna ocena za prethodnu godinu za 12 (dvanaest) studenta visokih škola iznosi 8,50.

Za 1 (jednog) studenta Građevinskog fakulteta i 1 (jednog) studenta Filološkog fakulteta-srpski jezik i književnost, kao deficitaran kadar, ne utvrđuje se kao kriterijum najmanja prosečna ocena 8,50.

Stipendija se ne može koristiti za ponovljenu godinu studija na istom ili drugom fakultetu.

III

Prioritet prilikom donošenja rešenja o dodeli stipendije imaju:

Studenti sa najvišom prosečnom ocenom.

Ukoliko dva ili više studenta imaju istu prosečnu ocenu, uzeće će se u obzir materijalno stanje.

Za studente Građevinskog fakulteta i Filološkog fakulteta-srpski jezik i književnost, kao deficitaran kadar, ne utvrđuje se kao kriterijum najmanja prosečna ocena 8,50.

U slučaju postojanja više od dva kandidata za stipendije za deficitarne kadrove, prednost imaju na prvom mestu studenti završnih godina studija, a ukoliko ima više studenata koji su na istoj godini studija, odabir kandidata vršiće se polazeći od veće prosečne ocene i materijalnog stanja kandidata.

IV

Studenti prilikom konkurisanja dužni su da dostave potrebnu dokumentaciju:

Zahtev za dodelu stipendije,
Potvrdu-uverenje o redovnom upisu za školsku 2018/2019. godinu,
Potvrdu-uverenje o prosečnoj oceni u prethodnoj školskoj godini,
Overenu izjavu o zajedničkom domaćinstvu,
Potvrdu o visini ostvarenih prihoda za sve članove domaćinstva za prvih šest meseci za 2018. godinu,

za nezaposlene potvrde da nisu u radnom odnosu od Nacionalne službe za zapošljavanje,
za poljoprivrednike očitanu overenu zdravstvenu knjižicu.

V

Sve prijave sa priloženom dokumentacijom dostaviti na adresu: „Кomisija za sprovođenje konkursa za dodelu stipendija studentima visokih škola sa teritorije opštine Petrovac na Mlavi“ (kancelarija br. 5).

VI

Кonkurs objaviti na oglasnoj tabli opštine Petrovac na Mlavi i u sredstvima javnog informisanja (Radio, televizija, internet sajt opštine) i traje 15 dana i to od 29.10.2018. godine zaključno sa 13.11.2018. godine.

VII

Neblagovremena i nepotpuna konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

Кorisniku studentske stipendije obustavlja se isplata odobrene stipendije kada istovremeno prima stipendiju, kredit ili sličan oblik davanja po drugom osnovu iz budžeta Republike Srbije.

image_pdfKreiraj PDF dokument

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

error: SADRŽAJ JE ZAŠTIĆEN AUTORSKIM PRAVIMA