BeogradLazarevacVesti

Demant Sindikata radnika EPS-a

Sindikat EPS-a izdao je saopštenje povodom informacija koje je Milan Đorđević izneo na društvenim mrežama. U ovim teškim vremenima gde svu svoju snagu usmeravamo za borbu za prava radnika u vidu otpočinjanja pregovora za Kolektivni ugovor, moramo da se bavimo i informacijama koje se plasiraju na društvenim mrežama-navodi Sindikat EPS-a a saopštenje prenosimo u celosti.

PREDMET: INFORMACIJA u vezi sa predmetom P-60099/21 Prvog osnovnog suda

Poštovani,

U predmetu po tužbi tužilaca Slavice Petrović iz Lazarevca i dr. protiv Sindikata radnika Elektroprivrede Srbije radi poništaja odluka između ostalih o razrešenju Milana Đorđevića i izboru Radosava Кrsmanovića na mesto predsednika izvršnog odbora Sindikata radnika EPS-a.

Кao što Vam je poznato na volšeban i nezakonit način advokat Todorić Vladimir je u dogovoru i saizvršilaštvu sa punomoćnicima tužilaca dogovorio, da se podnese tužba i prizna tužbeni zahtev od strane Milana Đorđevića. Dakle, Milan Đorđević je sam priznao da je nezakonita odluka o njegovom razrešenju,tj. priznao je sam da je njegovo razrešenje nezakonito, što u najmanju ruku predstavlja pravni nonsens i nedozvoljeno raspolaganje u smislu odredbi člana 3. stav 3. Zakona o parničnom postupku. Na osnovu takvog priznanja tužbe od strane Milana Đorđevića, Sud je doneo nezakonitu Presudu na osnovu priznanja od 24.02.2022. godine.

Rešenjem Prvog osnovnog suda u Beogradu od 27.04.2023. godine, dozvoljeno je mešanje Sindikata radnika EPS-a, dozvoljeno ponavljanje postupka i ukinuta Presuda na osnovu priznanja Prvog osnovnog suda P-60099/2021 od 24.02.2022. godine.

Viši sud u Beogradu je svojim Rešenjem Gž-19441/23 od 06.10.2023. godine, ukinuo je Rešenje od 27.04.2023. godine, kojim je dozvoljeno mešanje i dozvoljeno ponavljanje, zbog bitne povrede postupka sa razloga što smatra da je prvostepeni sud propusti da utvrdi da li se radi o istom Sindikatu koji je umešač i tuženi, te da u svetlu te činjenice odluči o podnetom predlogu za mešanje.

Sledstveno iznetom, Prvi osnovni sud u Beogradu će ponovo zakazati ročište po predlogu za ponavljanje postupka i na njemu ponovo odlučiti prvo o predlogu za mešanje koje je predloženo, a nakon toga i o predlogu za ponavljanje postupka uzimajući u obzir identitet pravnog lica koje je podnosilac oba predloga.Radi se dakle o proceduraloj grešci koju je načinila prvostepena sudija jer je pre nego što je dozvolila ponavljanje postupka i takvo rešenje postalo pravnosnažno, usvojila istovremeno i mešanje u postupak Sindikata radnika Elektroprivrede srbije.

Imajući u vidu činjenicu da su Milan Đorđević i njegov advokat Vladimir Todorić priznali tužbeni zahtev kojim se sam Milan Đorđević razrešava, a što svakako predstavlja zloputrebu i krivično delo zbog čega je podneta krivična prijava Višem javnom tužilaštvu u Beogradu i vodi se postupak pred Advokatskom komorom Srbije, sud će bez sumnje ponovo dozvoliti ponavljanje postupka i ukinuti presudu na osnovu priznanja, ali moraće da obrati pažnju da o predlogu o mešanju odluči u skladu sa statusom postupka i činjeničnim stanjem.

U tom smislu navedeno rešenje Višeg suda u Beogradu predstavlja samo korak nazad u postupku po predlogu za ponavljanje koje će se sigurno desiti, a nezakonita odluka doneta na osnovu zloupotrebe prava će pravnosnažno biti ukinuta.

U Beogradu, dana 25.10.2023. godine.

Sindikat radnika EPS-a

 

image_pdfKreiraj PDF dokument

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

error: SADRŽAJ JE ZAŠTIĆEN AUTORSKIM PRAVIMA