KulturaVestiZabavaZanimljivosti

Pravopis srpskog jezika: spojeno ili odvojeno?

U tekstu ispod su objašnjene neke od najčešćih nedoumica oko pisanja složenih reči ili izraza, kada se pišu spojeno, odvojeno ili pak sa crticom.
 • Rećiću ili reći ću, doćiću ili doći ću i slično.
  Ako se neka reč u infinitivu završava na “ći”, onda se piše odvojeno. Znači: pomoći ću, ali pogledaću, prihvatiću, pripaziću…
 • Naprimer ili na primer?
  Piše se odvojeno – na primer.
 • Ćete videti ili videćete?
  Potpuno je svejedno.
 • Sve jedno ili svejedno?
  Piše se spojeno, svejedno, ako koristimo reč da istaknemo da su neke dve stvari podjednako moguće. Odvojeno se piše u ustaljenim izrazima koji ne izražavaju podjednake mogućnosti nečega kao što su: sve jedno te isto, sve jedno za drugim i slično.
 • Dobro došli ili dobrodošli?
  Kao izraz dobrodošlice piše se odvojeno: “Dobro došli, dragi gosti!”. U slučajevima kada se koristi da izrazimo da nam je nešto potrebno i da bismo ga drage volje prihvatili, piše se spojeno. Primer: “Prilozi su dobrodošli”
 • Preda mnom ili predamnom?
  Kao i svi izrazi koji sadrže reč “preda”, piše se odvojeno preda mnom.
 • Zamalo ili za malo.
  Koriste se oba, ali u različitim situacijama. Spojeno se piše kada ga koristimo kao sinonim za nešto što se gotovo desilo, ali ipak nije: “Zamalo da se onesvestim!” (ali nisam). Odvojeno se piše kada se nešto za malo NIJE desilo, ali ipak jeste: “Za malo sam promašio metu!” (Ipak sam promašio). Razlika u značenju vidi se u sledećem primeru: “Zamalo sam propustio voz!” (ali ipak sam ga uhvatio) i “Za malo sam propustio voz!” (skoro sam stigao ali mi je otišao).
 • Ponekad ili po nekad?
  Pravilno je ponekad.
 • Kad god ili kadgod?
  Oba su pravilna.
 • Nadalje ili na dalje?
  Pravilno je nadalje.
 • Ne dam ili nedam?
  Pravilno je odvojeno, ne dam.
 • Naći ću ili naćiću.
  Buduće vreme glagola čiji infinitivi se završavaju na “ći” piše se odvojeno. Znači: pomoći ću, ali zato: videću, hodaću, upaliću, itd.
 • Idalje ili i dalje?
  Iako se kao skraćenica piše “itd”, nema nikakvog razloga da ove dve reči budu spojene – pravilno je odvojeno, i dalje.
 • Dosad ili do sad?
  Pravilno je i jedno i drugo. Postoje blage nijanse gde je pravilnije odvojeno ako je akcenat na reči “sad”, na primer: “Do sad sam trpeo, ali više neću!”
 • Upravu ili u pravu?
  Pravilno je odvojeno, u pravu.
 • U redu ili uredu?
  Pravilno je odvojenu, u redu.
 • Ionako ili i onako?
  Pravilna su uglavnom oba, osim u izrazima kao što je: “I ovako i onako nekako ćemo uspeti.”
 • Da li ili dali?
  Kao upitna rečca pravilno je odvojeno: “Da li vidiš onu pticu?”, ali kao glagol “dati” u trećem licu množine piše se, naravno, spojeno: “Dali su mi dobra sedišta.”
 • Samnom ili sa mnom?
  Pravilno je odvojeno, sa mnom.
 • Apropo ili a propo?
  Iako je u svom izvoru odvojeno, po našem pravilu pravilno je pisati spojeno, odnosno apropo.
 • Ne mojte ili nemojte?
  Pravilno je nemojte i ovo je izuzetak od pravila. U većini slučajevima ne se priše odvojeno od glagola kome prethodi.
 • Kamo li ili kamoli?
  Piše se spojeno, kamoli, ako se koristi kao veznik u rečenici. “Nisam hteo ni da ga vidim, a kamoli da pričam s njim!” Odvojeno se piše ako se koristi u upitnom obliku: “Kamo li je on otišao?”
 • Ne moj ili nemoj?
  Kao glagol pravilno je spojeno, nemoj. (izuzetak od pravila da se “ne” piše odvojeno od glagola kome prethodi), ali ako koristimo u odricanju onda se piše odvojeno: “Ovo je tvoj sat, ne moj.”
 • Malo pre ili malopre?
  Malopre se piše ako je u pitanju prilog koji znači maločas. Ali ako hoćemo da kažemo da se nešto dogodilo malo pre nečega drugog, piše se odvojeno. “Stigao sam malo pre radnog vremena.”
 • Uostalom ili u ostalom.
  Kao rečca piše se spojeno: “Uostalom to smo već znali.” Ali zato: “Dobar je u matematici ali u ostalom je prosečan.”
 • Itekako ili i te kako?
  Pravilno je odvojeno, i te kako.
 • Vi bi ste ili vi biste?
  Pravilno je “vi biste”.
 • Neznajući ili ne znajući?
  Iako postoji reč “neznanje” koja se piše spojeno, ipak pravilno je odvojeno, “ne znajući” kao i kod drugih reči: “ne poštujući”, “ne pevajući”, “ne plivajući”…
 • Ne efikasan ili neefikasan?
  Pravilno je spojeno, neefikasan. Slični slučajevi su: neplaćen, neograničen, nesputan, neradan, nezreo…
 • Zauzvrat ili za uzvrat?
  Zauzvrat je pravilno.
 • Do viđenja ili doviđenja.
  Kao pozdrav piše se spojeno, doviđenja. Kao vremenska odredba piše se odvojeno: “Do viđenja komete nije se znalo da se sastoji od leda.”
 • Ićiću ili ići ću?
  Pravilno je odvojeno, pošto se ovaj glagol u infinitivu završava na “ći”.
 • Nijedna ili ni jedna?
  Koriste se oba. Najčešće se piše spojeno, osim kada želimo da naglasimo značenje. Recimo: “Nijedna ptica nije crna”, ali zato “Ni jedna ni druga ptica nije crna”.
 • Jel ili je l’?
  Koriste se oba, mada pravopisi preporučuju spojeno pisanje.
 • Posle podne ili poslepodne?
  Kao vremenska odredba piše se odvojeno: “Doći ću posle podne.”, a kao imenica spojeno: “Nije ga bilo čitavo poslepodne.”
 • Po malo ili pomalo?
  Kao prilog koji označava malu količinu ili određenu meru piše se spojeno: “To je pomalo smešno.” U distributivnom značenju piše se odvojeno: “Svako je dobio po malo mleka.”
 • Dabogda ili da bog da?
  Pravilno je spojeno, dabogda.
 • Netreba ili ne treba.
  Kako su ovo dve odvojene reči, tako se i pišu: “ne treba”.
 • Napamet ili na pamet.
  Napamet se piše kada je sinonim za “naizust”, dok se u ostalim slučajevima piše odvojeno. “On zna celu pesmu napamet.” i “Ne pada mu nijedna pesma na pamet.”
 • Za sad ili zasad.
  Kada hoćemo da kažemo da je nešto privremeno, pišemo spojeno: “Mirna je zasad(a).” Ali kada koristimo u značenju namene, onda pišemo odvojeno: “Ovo je za sad, a ovo ostavi za kasnije.”
 • Neradi ili ne radi.
  Pravilno je odvojeno, ne radi.
 • Ustvari ili u stvari.
  Piše se odvojeno, u stvari.
 • Za ništa, nizašta ili ni za šta?
  Pravilno je u tri odvojene reči: ni za šta.
 • Bezveze ili bez veze?
  Pravilno je odvojeno, bez veze, kada je u pitanju spoj predloga “bez” i imenice “veza”. “Ostao sam bez veze.” U slučaju prideva “bezvezan” piše se spojeno: “Bezvezna priča”.
 • Godinu i po ili godinu ipo?
  Pravilno je godinu i po.
 • Zasigurno ili za sigurno.
  Zavisno od situacije koriste se oba. U značenju pouzdano, svakako, bez sumnje piše se spojeno, dok odvojeno pišemo kada stavljamo naglasak na sigurno.
 • Veroučitelj ili vero učitelj?
  Pravilno je spojeno, kao i kod reči veronauka, veroispovest, veroljublje i sličnih.
 • Malte ne ili maltene?
  Pravilno je maltene.
 • Malo prodaja ili maloprodaja.
  Pravilno je maloprodaja.
 • Maločas ili malo čas?
  Pravilno je maločas.
 • Malo pre ili malopre?
  Kao prilog koji znači maločas piše se spojeno, malopre. U ostalim slučajevima piše se odvojeno.
 • Makro elementi ili makroelementi?
  Pravilno je makroelementi.
 • Makakvih ili ma kakvih?
  Pravilno je ma kakvih.
 • Laboratorija ili labaratorija?
  Pravilno je laboratorija.
 • Peva ćemo ili pevaćemo?
  Pravilno je pevaćemo.
 • Radio aktivnost ili radioaktivnost?
  Pravilno je radioaktivnost.
 • Radišli ili radiš li?
  Pravilno je radiš li.
 • Koliko toliko, kolikotoliko ili koliko-toliko?
  Pravilno je koliko-toliko.
 • Kogod ili ko god?
  Koriste se oba. Kogod se koristi u neodređenijem značenju kao sinonim za „neko“, a u ostalim slučajevima piše se odvojeno.
 • Ulevo ili u levo?
  Kako su ovo različiti izrazi koriste se oba u različitim slučajevima. Prilog “ulevo” znači na levu stranu i pravilno je pisati ga spojeno. Ako ga koristimo da odredimo nešto levo srednjeg roda onda pišemo odvojeno: “Udarila me je u levo oko.”
 • Uoči ili u oči?
  Različiti izrazi, koriste se oba u različitim slučajevima. “Uoči” je predlog koji znači neposredno pre nečega i piše se spojeno. U ostalim slučajevima piše se odvojeno: “Stavila sam kapi u oči.”
 • Vegeterijanac ili vegetarijanac?
  Pravilno je vegetarijanac.
 • Ućutkivati ili ućutkavati?
  Koriste se oba pošto je ućutkivati nesvršeni oblik ovog glagola dok je ućutkavati nesvršeni i učestali oblik istog. Prvi koristimo da kažemo da smo dugo vremena vršili tu radnju: “Cele večeri sam je ućutkivao.”, dok drugi koristimo da kažemo da ne samo da smo nešto dugo radili nego još uvek to radimo, štaviše preraslo nam je u običaj: “Uvek moram da je ućutkavam!”
 • U susret ili ususret?
  Pravilno je odvojeno.
 • Bogzna ili bog zna?
  Različiti izrazi, koriste se oba. Bogzna se koristi u značenju naročito, osobito, obično kada negiramo: “Ne peva bogzna kako.” Ali zato imamo: “Otišao je bog zna gde.”
 • Do zla boga ili dozlaboga?
  Pravilno je spojeno, dozlaboga.
 • foto-sinteza ili fotosinteza?
  Pravilno je fotosinteza.
 • Moto-trke ili moto trke?
  Pravilno je moto-trke, kao i moto-klub, moto-kros, moto-revija i slični izrazi.
 • Nazdravlje ili na zdravlje.
  Pravilno je nazdravlje.
 • Napola ili na pola?
  Različiti izrazi. Napola je prilog koji znači na dva jednaka dela: “Presekla sam tortu napola.” dok je “na pola” spoj predloga i imenice: “Setio sam se na pola puta.”
 • Nasamo ili na samo?
  Pravilno je nasamo ako nam treba prilog koji znači “u četiri oka”. U ostalim slučajevima piše se odvojeno: “Svratila sam na samo pet minuta.”
 • Ne važno ili nevažno?
  Pravilno je nevažno.
 • Neznam ili ne znam?
  Pravilno je ne znam.
 • Zajedno ili za jedno?
  Različiti izrazi su u pitanju. Zajedno znači u društvu sa nekim i piše se spojeno. “Za jedno” je spoj predloga i priloga koji koristimo za neodređeni vremenski period: “Vraćam se za jedno pet minuta.” ili u drugim slučajevima: “Za jedno dete je dovoljna ova količina.”
 • Zadugo ili za dugo?
  Različiti izrazi. Zadugo je prilog koji znači poduže i piše se spojeno. U ostalim slučajevima piše se odvojeno: “Ova stolica nije udobna za dugo sedenje.”
 • Use ili u se?
  Pravilno je u se.
 • Umnogome ili u mnogome?
  Pravilno je umnogome.
 • Ubuduće ili u buduće?
  Ako koristimo kao prilog, onda se piše spojeno, ubuduće. “Ubuduće karte će koštati dvostruko više.” Ako koristimo kao spoj predloga i prideva, onda ide odvojeno: “Uzdam se u buduće uspehe.”
 • Trominutni, tro-minutni ili tro minutni?
  Pravilno je trominutni.
 • A priori ili apriori?
  Oba su pravilna.
 • A posteriori ili aposteriori?
  Oba su pravilna.
 • Alkotest, alko test ili alko-test?
  Pravilno je alko-test.
 • Bilo kakav ili bilokakav?
  Pravilno je odvojeno, bilo kakav. Izrazi sa “bilo” se uvek pišu odvojeni: bilo ko, bilo gde, bilo kada…
 • Budzašto ili bud zašto?
  Pravilno je spojeno, budzašto.
 • Daje ili da je?
  Ovo su različiti izrazi. “Daje” je treće lice jednine prezenta reči “dati”, dok je “da je” spoj rečce “da” i trećeg lica jednine prezenta reči “jeste”. Primer: “Želim da je ponesem.” i “Sestra mi daje knjigu.”
 • Lap top ili laptop?
  Pravilno je laptop.
 • Radio stanica ili radio-stanica?
  Pravilno je radio-stanica.
 • Za badava ili zabadava.
  Pravilno je spojeno, zabadava, ako nam treba sinonim za “uzalud”. “Nisam zabadava toliko radio.” Međutim postoji i reč “badava” koja znači jeftino, i u tom slučaju “za” se piše odvojeno: “Kupio sam knjigu za badava.” (Da smo napisali “Kupio sam knjigu zabadava” to bi značilo kupio sam je uzalud).
 • Visokospecijalizovan ili visoko specijalizovan?
  Obično se piše spojeno, osim kada želimo da naglasimo “visoko”. (Na primer “Visoko specijalizovana ustanova).
 • Velikomučenik ili veliko mučenik?
  Pravilno je spojeno, velikomučenik.
 • Uzbrdo ili uz brdo?
  Spojeno ako nam treba prilog koji znači “naviše, nagore”, odvojeno u ostalim slučajevima. “Ulica ide uzbrdo” i “Uspeo sam se uz brdo.”
 • Uskoro ili u skoro?
  Ako nam treba prilog koji znači “ubrzo”, onda pišemo spojeno. U doslovnom značenju pišemo odvojeno. Primeri: “Uskoro odlazim” i “Usvojeno je u skoro svim školama”.
 • Transkontinentalna ili trans kontinentalna?
  Pravilno je spojeno, transkontinentalna.
 • Rent-a-kar ili rentakar?
  Pravilno je rentakar.
 • Od nikoga ili ni od koga?
  Pravilno je ni od koga.
 • O ničemu ili ni o čemu?
  Pravilno je ni o čemu.
 • Ni na šta ili na ništa?
  Pravilno je ni na šta.
 • Nemoram ili ne moram?
  Pravilno je ne moram.
 • Nedam ili ne dam?
  Pravilno je ne dam.
 • Nemoj ili ne moj?
  Ako je u pitanju odrični glagol, pravilno je nemoj. Ako poričemo da je nešto naše, pišemo “ne moj”. “Čiji je ovaj sat? Ne moj! Ma nemoj da pričaš!”
 • Ne nagađam ili nenagađam?
  Pravilno je ne nagađam.
 • Namrtvo ili na mrtvo?
  Kao jedinstven prilog piše se spojeno, namrtvo. (“Prebijen je namrtvo”) U ostalim slučajevima odvojeno: “Stao je na mrtvo cveće”
 • Nadomak ili na domak?
  Kao prilog piše se spojeno, nadomak.
 • Na izgled ili naizgled?
  Kao prilog piše se spojeno, naizgled. Kao spoj predloga i imenice piše se odvojeno, na izgled.
 • Multimedijalna ili multi-medijalna?
  Pravilno je multimedijalna. Uopšteno prefiks “multi” piše se spojeno sa rečima kojima prethodi.
 • Zapadnoevropski ili zapadno evropski?
  Pravilno je zapadnoevropski.
 • Za ničiju ljubav ili ni za čiju ljubav?
  Pravilno je ni za čiju ljubav.
 • Upravo ili u pravo?
  Prilog u značenju “baš sada” piše se spojeno, u pravo. U ostalim slučajevima je odvojeno. (Pogodio je u pravo mesto)
 • Unekoliko ili u nekoliko?
  Prilog koji znači “pomalo, donekle” piše se spojeno, unekoliko. U ostalim slučajevima ide odvojeno: “Svratio sam u nekoliko prodavnica.”
 • Umesto ili u mesto?
  Kao predlog koji označava zamenu nečega nekim drugim piše se spojeno, a u ostalim slučajevima odvojeno. “Umesto u mesto ciljao je u mačku”
 • Tu sam ili tusam?
  Pravilno je tu sam.
 • Stoga ili s toga?
  Pravilno je stoga.
 • S čim ili sčim?
  Pravilno je odvojeno, s čim (ili sa čim).
 • Aeroklub ili aero-klub?
  Pravilno je aero-klub.
 • Agrobiologija ili agro-biologija?
  Pravilno je agrobiologija.
 • Akonto ili a konto?
  Pravilno je akonto.
 • Akobogda ili ako bog da?
  Kao prilog koji znači kuda, kamo, piše se spojeno, a kao izraz nadanja piše se odvojeno.
 • Cakum pakum ili cakum-pakum?
  Pravilno je cakum-pakum.
 • Celobrojan ili celo brojan?
  Pravilno je celobrojan.
 • Cap carap ili cap-carap?
  Pravilno je cap-carap.
 • Cikloturizam ili ciklo turizam?
  Pravilno je cikloturizam.
 • Citostatik ili cito statik?
  Pravilno je citostatik.
 • Budi bog s nama ili budiboksnama.
  Kao prilog koji označava nešto veoma čudno piše se spojeno, u svim ostalim slučajevima odvojeno. “Ona radi nešto sve budiboksnama”
 • Brzopotezna ili brzo potezna?
  Pravilno je brzopotezna.
 • Bubamara ili buba mara?
  Pravilno je bubamara.
 • Brodolom ili brodo lom?
  Pravilno je brodolom.
 • Čarter-let ili čarter let?
  Pravilno je čarter-let.
 • Čekajući ili čekaju ći?
  Pravilno je čekajući. “Ći” je sastavni deo glagolskog priloga sadašnjeg i uvek se piše spojeno.
 • Zlosrećan ili zlo-srećan?
  Pravilno je zlosrećan.
 • Zauzvrat ili za uzvrat?
  Pravilno je zauzvrat.
 • Zauvek ili za uvek?
  Kao prilog koji znači “večito” pravilno je zauvek.
 • Zašto ili za što?
  Kao upitni prilog, piše se spojeno zašto. U ostalim slučajevima odvojeno: “Nemam se za što uhvatiti.”
 • Zasad ili za sad?
  Kao prilog koji znači “privremeno” piše se spojeno, zasad(a). “Zasad je miran.” U ostalim slučajevima odvojeno: “Evo ovo ti je za sad, a ovo za kasnije.”
 • Vuk Stefanović Karadžić ili Vuk Stefanović-Karadžić?
  Pravilno je Vuk Stefanović Karadžić. U slučaju dva prezimena koja su oba promenljiva piše se bez crtice. Međutim ako je PRVO prezime nepromenjivo, onda se koristi crtica. (Mihailo Polit-Desančić).
 • Vojnoobaveštajni ili vojno obaveštajni?
  Pravilno je vojnoobaveštajni.
 • Višečasovni ili više časovni?
  Pravilno je višečasovni.
 • Videćemo ili vide ćemo?
  Pravilno je videćemo.
 • Videoklip ili video-klip?
  Pravilno je video-klip.
 • Zapravo ili za pravo?
  Kao rečca koja znači “u stvari, upravo, naime, baš” piše se zapravo. U ostalim slučajevima odvojeno: “Zapravo, dao mi je za pravo.”
 • Zaredom ili za redom?
  Kao prilog koji znači jedan za drugim piše se zaredo. U ostalim slučajevima odvojeno. “Triput zaredom sam se sapleo na ovaj stepenik”, ali zato “Rešavam jednačinu red za redom”.
 • Zanavek ili za navek?
  Pravilno je zanavek.
 • Zaime boga ili za ime boga?
  Pravilno je za ime boga.
 • Za ništa ili ni za šta ili nizašta?
  Pravilno je ni za šta.
 • Začas ili za čas?
  Kao prilog piše se spojeno: “Doći ću začas.” U ostalim slučajevima piše se odvojeno: “Doći ću za čas.” (znači doći ću na vreme za čas.)
 • Začudo ili za čudo?
  Kao prilog piše se spojeno: “Začudo uspeo sam da nađem mesto u autobusu.” U ostalim slučajevima odvojeno: “Platio sam za čudo.”
 • Alterego ili alter ego?
  Pravilno je alter ego.
 • Aminokiseline ili amino-kiseline?
  Pravilno je amino-kiseline.
 • Banja Luka ili Banjaluka?
  Koriste se oba.
 • Bar kod ili bar-kod?
  Pravilno je bar-kod.
 • Belo svetski ili belosvetski?
  Pravilno je belosvetski.
 • Beliji ili belji?
  Pravilno je belji.
 • Antropogeografija ili antropo geografija?
  Pravilno je antropogeografija.
 • Apolitičan ili a političan?
  Pravilno je apolitičan.
 • Arapsko-turski ili arapskoturski?
  Koriste se oba.
 • Arhiepiskop ili arhi episkop?
  Pravilno je arhiepiskop.
 • Astrofizika ili astro fizika?
  Pravilno je astrofizika.
 • Austro-ugarska ili Austrougarska?
  Oba su prihvatljiva.
 • Auto-put ili autoput?
  Pravilno je auto-put.
 • Autogol ili auto gol?
  Pravilno je autogol.
 • Antitalenat ili anti-talenat?
  Pravilno je antitalenat.
 • Audio-vizuelan ili audiovizuelan?
  Pravilno je audio-vizuelan.
 • Avio modelar ili avio-modelar?
  Pravilno je avio-modelar.
 • Beo zoovrt ili Beo zoo-vrt?
  Pravilno je Beo zoo-vrt, a takođe je prihvatljivo Beogradski zoološki vrt, Vrt dobre nade ili Zoološki vrt grada Beograda.
 • Bezvremeno ili bez vremeno?
  Pravilno je bezvremeno.
 • Bez uslovno ili bezuslovno?
  Pravilno je sastavljeno, bezuslovno.
 • Bespredmetan, bez predmetan ili bezpredmetan?
  Pravilno je spojeno i sa jednačenjem po zvučnosti, bespredmetan.
 • Bez veze ili bezveze.
  Kao pridev „bezvezan/bezvezna/bezvezno“ piše se spojeno a kao spoj predloga i imenice piše se odvojeno. „Baš je bezvezno što sam ostao bez veze.“
 • Bi ću ili biću?
  Pravilno je biću.
 • Bio ritam ili bioritam?
  Pravilno je bioritam.
 • Bledo plava ili bledoplava?
  Pravilno je spojeno, bledoplava.
 • Boga ti ili bogati?
  Kao uzvik piše se odvojeno – boga ti, boga mu, boga joj. Kao izraz pojačavanja u prvom licu jednine (bogami) piše se spojeno. Kao pridev u množini koji znači imućni, piše se spojeno. Primeri: „Ajde, boga ti, dodaj mi tu čašu“, „Bogami, postaje sve hladnije“, „Oni su jako bogati“.
 • Blok-nastava ili blok nastava?
  Pravilno je blok-nastava.
 • Crno-žut ili crnožut?
  Pravilno je crno-žut. Spoj dveju različitih boja piše se sa crticom (Crveno-plava, belo-siva, zeleno-crna…), ali nazivi za nijanse boja pišu se spojeno (bledosiva, tamnocrvena, plavoljubičasta, jarkožuta…)
 • Dalekosežan ili daleko sežan.
  Pravilno je dalekosežan.
 • De fakto ili defakto?
  Pravilno je defakto.
 • Austro-Ugarska ili Austrougarska?
  Odgovor: Austrougarska
 • Hidroavion ili hidro avion?
  Pravilno je hidroavion.
 • Hipo koristik ili hipokoristik?
  Pravilno je hipokoristik.
 • Hiper produkcija ili hiperprodukcija?
  Pravilno je hiperprodukcija.
 • Ijedan ili i jedan?
  Koriste se oba. Ijedan u značenju ikoji ili ikakav, a i jedan u pojačanom značenju (I jedan i drugi).
 • Ionako ili i onako?
  Kao prilog piše se spojeno, ionako (Ionako sam izgubio ključeve), a u ostalim slučajevima odvojeno (Dobro je i ovako i onako).
 • I sl. ili isl.
  Pravilno je i sl.
 • Iako ili i ako?
  Kao dopusni veznik piše se spojeno – iako. (Nisam ga našao iako sam svuda tražio) U ostalim slučajevima odvojeno. (Naći ću ga i ako moram da prevrnem čitavu kuću)
 • Ići ćemo ili ićićemo?
  Pravilno je ići ćemo.
 • I dalje ili idalje?
  Pravilno je i dalje.
 • I kakav ili ikakav?
  Pravilno je ikakav.
 • I malo ili imalo?
  Kao prilog piše se spojeno (Imate li imalo šećera?), a u ostalim slučajevima odvojeno.
 • I-mejl ili imejl?
  Pravilno je imejl.
 • Inopartner ili ino partner?
  Pravilno je inopartner.
 • Đene đene ili đene-đene?
  Pravilno je đene-đene.
 • Fer plej ili fer-plej?
  Pravilno je fer-plej.
 • Gđa ili g-đa?
  Pravilno je gđa.
 • Gdekoji ili gde koji?
  Pravilno je gdekoji.
 • Gde si ili gdesi?
  Pravilno je gde si.
 • General-major ili generalmajor?
  Pravilno je general-major, kao i general-potpukovnik, general-pukovnik i slično.
 • Geo-strateški ili geostrateški?
  Pravilno je geostrateški.
 • Godinu ipo ili godinu i po?
  Pravilno je godinu i po.
 • Gluvo-nemi ili gluvonemi?
  Pravilno je gluvonemi.
 • Istočnoevropski ili istočno-evropski?
  Pravilno je istočnoevropski.
 • Isto vremeno ili istovremeno?
  Pravilno je spojeno, istovremeno.
 • I suviše ili isuviše?
  Kao prilog koji znači „previše“ piše se spojeno, isuviše. Kada se posebno naglašava piše se odvojeno.
 • Izbaciću ili ja ću izbaciti.
  Koriste se oba.
 • Jasam ili ja sam?
  Pravilno je ja sam.
 • Javimi ili javi mi?
  Pravilno je javi mi.
 • Je l’ ili jel?
  Kao upitna rečca nastala od je li, piše se je l’. Kao deo uzvika (Recimo „ma jel tako!“) piše se jel.
 • Jedno cifren ili jednocifren?
  Pravilno je jednocifren.
 • Kad god ili kadgod?
  Koriste se oba.
 • Kalijum-bromid ili kalijum bromid?
  Nazivi hemijskih jedinjenja pišu se sa crticom, kalijum-bromid.
 • Kara kondžula ili karakondžula.
  Pravilno je karakondžula.
 • Katkad ili kad-kad.
  Koriste se oba.
image_pdfKreiraj PDF dokument

One thought on “Pravopis srpskog jezika: spojeno ili odvojeno?

 • Voleo bih objasnite sniženje cena UPOLA ILI U POLA CENE
  Takođe u novije vreme NIJEDAN se skoro redovno piše spojeno.
  Da li bi NI JEDAN bilo pravilnije?

  Reply

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

error: SADRŽAJ JE ZAŠTIĆEN AUTORSKIM PRAVIMA