Javni poziv za dodelu autosedišta

Savet za bezbednost saobraćaja na putevima Veća Gradske opštine Lazarevac raspisuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu besplatnih dečijih autosedišta u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja i zaštite najmlađih učesnika u saobraćaju.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju roditelji dece koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • Da najmanje jedan od roditelja ima prebivalište na području Gradske opštine Lazarevac
  • Da je autosedište namenjeno za dete rođeno u periodu od 01. 06. 2022. do 31. 10. 2022. godine, za koje roditelji u prethodnih godinu dana nisu dobili autosedište od strane GO Lazarevac
  • Da se putničko motorno vozilo nalazi u vlasništvu jednog od roditelja, staratelja ili srodnika zajedničkog porodičnog domaćinstva, na istoj adresi.

Prijave za dodelu autosedišta po ovom Javnom pozivu mogu se podneti neposredno na pisarnici Uprave GO Lazarevac ili preporučeno preko pošte. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „SAVET ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA VEĆA GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC – PRIJAVA ZA AUTOSEDIŠTE“. Prijava se podnosi na propisanom obtascu koji se može preuzeti na sajtu GO Lazarevac ili kancelarijama 31 i 58 u zgradi GO Lazarevac, Karađorševa 42, Lazarevac, svakog radnog dana u vremenu od 10 do 13 sati.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih deteta, fotokopija.
  2. Očitana lična karta jednog od roditelja deteta kao dokaz da je prijavljen na području GO Lazarevac ili kopirana lična karta ukoliko nema čip.
  3. Očitana saobraćajna dozvola putničkog motornog vozila (ukoliko se putničko motorno vozilo vodi na prethodnog vlasnika, fotokopija ugovora o kupoprodaji i ovlašćenja)
  4. Overena izjava o kućnoj zajednici ukoliko se putničko motorno vozilo vodi na staratelja ili srodnika zajedničkog porodičnog domaćinstva.
  5. Popunjen obrazac prijave.

Prilikom odlučivanja u obzir će se uzeti samo prijave koje su blagovremene i uredne. Blagovremena prijava je ona koja stigne u pisarnicu Uprave GO Lazarevac najkasnije do 25. 04. 2023. godine u 15,00 sati. U slučaju da je broj podnosilaca blagovremenih i urednih prijava veći od broja raspoloživih autosedišta, prednost će imati onaj podnosilac koji je ranije podneo urednu prijavu pa sve dok se ne raspodele raspoloživa autosedišta.

image_pdfKreiraj PDF dokument

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

error: SADRŽAJ JE ZAŠTIĆEN AUTORSKIM PRAVIMA