BeogradLazarevacVesti

Javni poziv za stručno osposobljavanje kandidata za komunalne milicionare

Gradska uprava Grada Beograda oglasila je javni poziv za stručno osposobljavanje 191 kandidata za obavljanje poslova komunalnog milicionara.

Reč je o javnom pozivu koji se odnosi na zaključenje ugovora o stručnom osposobljavanju za obavljanje ovih poslova, a zainteresovani građani mogu da se prijave u narednih petnaest dana.

Uslovima je predviđeno da kandidati budu punoletni državljani Republike Srbije, da imaju propisano obrazovanje, da nisu pravosnažno osuđivani na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa. Posebni uslovi su da kandidat ima psihofizičku sposobnost potrebnu za obavljanje poslova komunalne milicije, da ne postoji bezbednosna smetnja za obavljanje poslova komunalne milicije i da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci.

S kandidatima koji budu izabrani zaključuje se ugovor o stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova komunalnog milicionara i oni se upućuju na obuku o trošku Gradske uprave Grada Beograda. Saglasno članu 37. Zakona o komunalnoj miliciji, u momentu zaključenja ugovora kandidat mora biti nezaposleno lice. Nakon uspešno završene obuke, kandidati polažu ispit za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog milicionara i dobijaju sertifikat.

Кandidat koji uspešno završi obuku ima pravo da učestvuje u javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta komunalnog milicionara.

Svi detalji javnog poziva mogu se naći na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.

 

image_pdfKreiraj PDF dokument

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

error: SADRŽAJ JE ZAŠTIĆEN AUTORSKIM PRAVIMA