BeogradLajkovacVesti

Okrugli sto pod nazivom „Inkluzija – celoživotna podrška ili slovo na papiru“

Okrugli sto pod nazivom  „Inkluzija – celoživotna podrška ili slovo na papiru“ održan je u Medija Centru sa ciljem upoznavanja šire javnosti putem zagovaranja da je usluga personalne asistencije koja je razvijena kao  usluga socijalne zaštite i da ona nije dostupna svim osobama sa invaliditetom. Imamo Pravilnik koji bliže uređuje te usluge i istim je načinjen propust član 99 zbog kojeg osobe sa autizmom, mentalnim invaliditetom i vešestukim smetnjama ne mogu ostvariti pravo na uslugu personalne asistencije. Inicijativa je bilo i pre, a resorno Ministarstvo je upoznato sa tim propustom i problemom, ali prosto do sada ništa nije urađeno izjavila je Milica Nikolić predsednica Udruženja „Bazi Mili“ iz Lajkovca i nosilac projekta „Spajalica – zagovaračka inicijativ za dostupnost  usluge personalne asistencije osobama sa autizmom“ podržanog od EU resurs centra za civilno društvo u Srbiji.
Milica Nikolić, predsednica Udruženja „Bazi Mili“ iz Lajkovca
Milica Nikolić, predsednica Udruženja „Bazi Mili“ iz Lajkovca

Usluga ličnog pratioca ili personalnog asistenta čak i kada je pružena, nije pružena u punom obimu koji je potreban i samim tim mi smo diskriminisali unutar diskriminisane odnosno marginalizovane grupe. Prosto, mi smo izopštili tu populaciju i ne dajemo im mogućnost da oni budu korisni članovi društva, da aktivno učestvuju shodno svojim mogućnostima, jer oni mogu dati svoj doprinos društva što i jeste krajnji cilj i svrha inkluzije za koju se zalažemo rekla je Radunka Lazić, asistent na projektu udruženja „Bazi Mili“

Snežana Lazarević ispred MDRI-s, naglašava zašto je bitno uvesti uslugu jer treba da imamo na umu da jednom kada osoba uđe na vrata ustanove socijalne zaštite ima dva načina da iz nje izađe. Jedan način je da bude premeštena u neku drugu ustanovu socijalne zaštite ili bude izneta u mrtvačkom sanduku. Znači, treba da uradimo sve da ljudi ne završe tamo, a jedan od načina je da im se pruži sve što je potrebno za podršku života u zajednici, a najpotrebnija je usluga personalne asistencije.

Kada govorimo o kršenju ljudskih prava ne možemo govoriti o isplativosti bilo koje usluge i usluga personalne asistencije je daleko značajnija za osobe sa  autizmom, višestrukim smetnjama i drugim stanjima, kao grupi koja je izopštena iz ove usluge socijalne zaštite. U domovima zapravo i jesu smeštene osobe kojima je zapravo potrebna usluga personalne asistencije i oni su segregirani. Izmenom Pravilnika moramo voditi računa o inkluzivnosti svih grupa koje su njime isključuje zaključuje Milica Marinković, A11 – inicijativa za ekonomska i socijalna prava.

Sanja Stanković ispred Poverenice za zaštitu ravnopravnosti podelila je podatke da se u toku prošle godine najveći broj pritužbi roditelja dece sa dijagnozom autizma obraćali najviše zbog diskriminatornog postupanja i zbog nedostupnosti ili neobezbeđivanja usluga ličnog pratioca. Istakla je da su oni još 2019. godine dali preporuke lokalnim samoupravama da se usluga obezbdi svima kojima je ona potrebna. Što se tiče usluge personalnog asistenta i konkretno člana 99 o kome danas govorimo mi smo  poslali inicijativu za izmenu tog Pravilnika 2022. godine septembra meseca resornom Ministarstvu, gde smo se upravo pozvali na neophodnost proširenja obuhvata lica koja mogu da koriste uslugu personalne asistencije, ali sada nismo dobili odgovor.

Konferenciji u Medija Centru su između ostalih prisustvovali predstavnici : Kabineta zaštitnika građana; Komore socijalne zaštite; Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društvene dijaloge, GIZ-a…

image_pdfKreiraj PDF dokument

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

error: SADRŽAJ JE ZAŠTIĆEN AUTORSKIM PRAVIMA